Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застрахователно-инвестиционна програма  ЕвроБъдеще

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроБъдеще

Застрахователно-инвестиционната програма дава сигурността на застраховка Живот с възможността да заделяте средства, изцяло съобразени с личния ви доход.

Предимства

  • Ексклузивен достъп до социално отговорния инвестиционен фонд KBC Eco Fund Impact Investing
  • Възможонст за достъп до фондове от семейство Sivek Global, основани през 1994 година и управлявани от KBC Asset Management
  • Индивидуален избор на разпределяне на инвестицията в предлаганите фондове
  • Гъвкава застрахователна защита, която ви дава спокойствие и сигурност
  • Премийна ваканция, с която можете да пропуснете внасянето на до 6 последователни премии – при необходимост след втората година
  • Възможност да използвате частично натрупаните средства – при нужда след втората година
  • Чрез фондовете инвестирате активно в акции и облигации на световноизвестни компании
Срок на договора Безсрочен, до навършване на 80-годишна възраст
Срок за застрахователното покритие До 20 години
Валута Евро
Възрастови ограничения От 18 до 69-годишна възраст
Вид застраховка Индивидуална
Териториално покритие България и чужбина

 

Основни покрития

Трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване над 75%
Смърт в резултат на злополука или заболяване

 

Допълнителни покрития

Злополука Застрахователната сума по пакет "Злополука" е избираема и може да бъде 50%, 100%, 150% или 200% от застрахователната сума по основното покритие.
Временна неработоспособност в резултат на злополука Допълнителен пакет "Временна неработоспособност в резултат на злополука" се сключва към основното покритие на застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, както и при условие, че е сключен пакет "Злополука".
Особено тежки заболявания Пакетът предоставя допълнително финансово обезпечение при диагностициране с едно от 17-те Особено тежки заболявания, възникнало за пръв път през срока на договора.

Информация за инвестиционните фондове

Sivek Global Low

ISIN: BE0146661948

Цена за дял:

Към дата:
20.01.2023г.

Цена на 21.01.2022 г.:
378.02 EUR

Промяна за една година:
-10.44 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Sivek Global Low има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (30%) и облигации и/или инвестиции в облигации (70%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Sivek Global Medium

ISIN: BE0146659926

Цена за дял:

Към дата:
20.01.2023г.

Цена на 28.01.2022 г.:
444.87 EUR

Промяна за една година:
-9.11 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Sivek Global Medium има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (50%) и облигации и/или инвестиции в облигации (50%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Sivek Global High

ISIN: BE0146657904

Цена за дял:

Към дата:
20.01.2023г.

Цена на 28.01.2022 г.:
499.75 EUR

Промяна за една година:
-8.2 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Sivek Global High има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (75%) и облигации и/или инвестиции в облигации (25%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

KBC Eco Fund Impact Investing

ISIN: BE0175718510

Цена за дял:

Към дата:
20.01.2023г.

Цена на 28.01.2022 г.:
786.24 EUR

Промяна за една година:
-6.65 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

KBC Eco Fund Impact Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира активите максимално в акции на компании по целия свят, които не само искат да постигнат финансова възвръщаемост, но и дават положителен принос за разрешаването на устойчиви проблеми със своите продукти и/или услуги и по този начин оказват благоприятно влияние върху обществото и околната среда. Устойчивата инвестиционна цел на фонда е да допринесе за устойчивото развитие.

Необходими документи

1. Документ за самоличност

Полезни документи

Преддоговорна информация (PDF, 199 KB) Преддоговорно оповестяване за застраховки Живот, свързани с конвенционални (традиционни) фондове Обяснение на разликата между SRRI (Синтетичен индикатор за риск и възвръщаемост) и PS (Продуктов индикатор) Общ основен информационен документ за застрахователна програма ЕвроБъдеще - валиден до 31.12.2022 Основен информационен документ - фонд Sivek Global Low - в сила oт 01.01.2023 Основен информационен документ - фонд Sivek Global Medium в сила oт 01.01.2023 Основен информационен документ - фонд Sivek Global High в сила oт 01.01.2023 Основен информационен документ - фонд KBC Eco Fund Impact Investing в сила oт 01.01.2023 Преддоговорно оповестяване за финансовите продукти, посочени в член 9, параграфи 1—4а от Регламент (ЕС) 2019/2088 и член 5, първа алинея от Регламент (ЕС) 2020/852 Оповестявания, свързани с устойчивостта KBC Eco Fund Impact Responsible Investing

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Добро здраве

С индивидуалната здравна застраховка си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

Вижте повече

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроИнвест

С ЕвроИнвест получавате сигурността от защитата на застраховка Злополука, докато инвестирате с еднократна премия във фондове от отворен тип.

Вижте повече

Лечение без граници

Здравна застраховка за второ лекарско мнение и лечение в чужбина ДЗИ Best Doctors ви предлага спокойствието, че ще получите най-доброто лечение!

Вижте повече