Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка на земеделски култури

Застраховка на земеделски култури

Вие сте производител на селскостопанска продукция? Земеделието е секторът, най-силно зависим от метеорологичните и климатичните условия. Разберете как да застраховате реколтата от земеделски култури, които отглеждате, в случай на претърпени вреди и загуби в резултат на неблагоприятни природни събития.

Предимства

Широка гама зстрахователни покрития срещу вреди върху реколтата от земеделски култури в резултат на настъпили застрахователни събития като:

 • градушка, буря, проливен дъжд
 • пожар
 • осланяване
 • наводнение
 • киша
 • измръзване, изтегляне и осланяване за есенни култури
 • задушаване

За кого е предназначен продуктът?

Застраховката е предназначена за земеделски стопани и производители и покрива загуба на реколта от засети и засадени земеделски култури като:

 • житни, маслодайни и други технически култури
 • овощни насаждения, ягоди, малини и къпини
 • полски и зеленчукови култури
 • лозя
 • култури в отопляеми парници и оранжерии
 • други култури, отглеждани с производствена цел

Основни покрития

Градушка

Покриват се количествените щети, вследствие на прякото действие от ударите на градовите зърна, изразяващи се в пречупване, разкъсване, оронване, нараняване и увреждане на растенията и плодовете

Буря

(силен вятър със скорост над 15 м/сек.)

Покриват се количествени щети (изкореняване, пречупване, разкъсване, откъсване или оронване), както и прякото действие на пясъка и други частици които вятърът носи, отвяване и засипване (затрупване) на растения и плодове и измръзване на реколтата в остъклени оранжерии и парници с отопление, поради нахлуването на студен въздух при счупване на стъклата.

Проливен дъжд

(интензивен валеж в голямо количество за кратко време с внезапно начало и край)

Покриват се количествени щети от прякото действие на дъждовните капки, както и в резултат на изравяне, извличане, затрупване и затлачване от стичащите се водни маси.
Пожар Освен преките количествени щети от изгаряне (обгаряне и овъгляване), опушване и замърсяване се покриват и допълнително щетите причинени от предприетите мерки за ограничаване и гасене на пожара – отъпкване, изронване и унищожаване на растения и плодове.
Осланяване Покриват се количествените щети от измръзване причинени от късни пролетни мразове, настъпили след 00:00 часа на 20 април или ранни есенни мразове, настъпили преди 24:00 часа на 10 октомври.
Наводнение

Обезщетяват се количествените щети вследствие на:

 • прякото действие на водните маси и носените твърди частици, състоящи се в изравяне, извличане, затлачване и заливане на растения и плодове
 • продължителното застояване на водата върху почвата
 • щетите, причинени на растения и плодове, вследствие предприетите мерки за ограничаване разпространението на наводнението
Киша Обезщетяват се количествените щети в резултат на продължителен застой на вода, вследствие на което растенията загиват или се повреждат поради недостиг или липса на кислород и интензивно изразходване на хранителни вещества за поддържане на живота им в анаеробни условия.
Измръзване, изтегляне, задушаване на есенни житни култури

Обезщетяват се количествените щети вследствие на:

 • повреждане или загиване на растенията под действието на ниски температури - измръзване
 • изтласкване на подземната част на растенията към повърхността на почвата, при което корените или самите растения се прекъсват - изтегляне
 • продължително задържане върху влажна незамръзнала почва на дебела снежна покривка или висяща ледена кора, в следствие на което растенията се повреждат или загиват от изтощаване - задушаване

 

Полезна информация

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя за период не по-дълъг от една година в зависимост от:

 • вида на културата и застрахователната сума на декар
 • размерът на площите
 • рисковият клас за района, в който се намира културата
 • избраните рискове
Как се формира застрахователната сума?

Застрахователната сума се договаря между страните, съобразно пазарните условия и производствените възможности на района, в който се отглежда културата.

Застрахователната сума на декар трябва да отговаря на очаквания доход от културата и не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Начин на плащане? Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн

 

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка на трайни и горски насаждения

Осигурете си надеждна застрахователна защита за трайни и горски насаждения, като основни средства за производството със застраховка покриваща най-често настъпващите рискове, които биха довели до загиване на растенията.

Вижте повече

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Ако вашата дейност е свързана с отглеждането на животни, птици и кошери с пчели, разберете как да си осигурите сигурност и спокойствие в случай на неблагоприятни събития, водещи до заболяване и умиране на животните.

Вижте повече