Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Стани посредник на ДЗИ (за брокери)

Стани посредник на ДЗИ (за брокери)

През годините ДЗИ се доказа като компанията-символ на застраховането в България, получила подкрепа не само у нас, но и на международно ниво, бъдейки част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

Ако вие сте застрахователен брокер и желаете да станете наш партньор, моля запознайте се с информацията по-долу.

Необходими документи за сключване на договор:

1
document

Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията - копиe

2
document

Удостоверение за регистрация в регистъра на КФН на застрахователния брокер - копиe

3
document

Застраховка “Професионална отговорност” - копие

4
document

Удостоверение от банка за разкрита специална клиентска сметка или копие от баланса и отчета за предходната година (в зависимост от избрания начин за гарантиране на задължението на посредника съгласно чл. 306, ал. 1 от Кодекса за застраховането) - копие

5
document

Други документи

Всички документи следва да имат заверка “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на дружеството.

  • Копия на описаните документи е необходимо да изпратите на e-mail: News@dzi.bg
  • В текста на имейла посочете информация за контакт с Управителя на застрахователния брокер – телефон, е-mail адрес и др.
  • В рамките на 5 работни дни ще се свържем с вас за последващи действия.

Назад