Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Стани партньор на ДЗИ

Стани посредник

Необходими документи за сключване на договор:

1
document

Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията - копиe

2
document

Удостоверение за регистрация в регистъра на КФН на застрахователния брокер - копиe

3
document

Застраховка “Професионална отговорност” - копие

4
document

Удостоверение от банка за разкрита специална клиентска сметка или копие от баланса и отчета за предходната година (в зависимост от избрания начин за гарантиране на задължението на посредника съгласно чл. 306, ал. 1 от Кодекса за застраховането) - копие

5
document

Други документи

Всички документи следва да имат заверка “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на дружеството.

 • Копия на описаните документи е необходимо да изпратите на e-mail: News@dzi.bg
 • В текста на имейла посочете информация за контакт с Управителя на застрахователния брокер – телефон, е-mail адрес и др.
 • В рамките на 5 работни дни ще се свържем с вас за последващи действия.


Стани партньор на ДЗИ

Станете част от най-развитата професионална търговска структура в застраховането в България!

В ДЗИ вярваме, че успеха не е цел, а пътешествие, в което вие водите. Това ни мотивира да развиваме професионалисти и да ги подпомагаме по пътя на техния кариерен растеж.

В ДЗИ имате шанс за успешна професионална реализация в продажбите на пълна гама застрахователни продукти и услуги, насочени към физически лица, малък и среден бизнес. Вие давате решения относно грижа за здравето и подкрепа при непредвидени обстоятелства, алтернативи за спестяване и възможности за инвестиране, защита на движимо и недвижимо имущество. Можете да разгърнете своя бизнес и да предлагате комплексни финансови услуги посредством партньорство с ОББ ЕАД И ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД.

С активната ни подкрепа ще можете да докажете своите амбиции и интерес в областта на интензивната комуникация с клиентите и продажбите, а в резултат да постигнете финансова независимост, стабилни нарастващи доходи и изграждане на цялостна експертиза в застрахователния сектор.

Само при нас ще спечелите толкова, колкото заслужавате!

В ДЗИ имаш свободата да определяш:

 • Времето, което инвестираш
 • Клиентите, с които работиш
 • Парите, които печелиш

Кои сме ние?

Символ на застраховането в България

 • Дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар
 • Отлично развита дистрибуционна мрежа с над 130 точки на продажба в страната
 • Част от белгийската банково-застрахователна група КВС

Успешна концепция за банково-застрахователни услуги

 • Лидерско присъствие в Белгия, Чехия, Унгария, Словакия и България
 • Над 10 000 000 клиенти
 • Над 36 О0О служители

Какво правим в ДЗИ?

Помагаме на нашите клиенти, като се грижим за важните неща в живота им.

Семейство

family

Здраве

family

Бизнес

family

Сигурност и защита

shield image
family

Финанси

family

Имущество

family

Деца

Как работим в ДЗИ?

 • Провеждаме срещи с клиенти
 • Анализираме техните потребности
 • Представяме подходящите предложения
 • Продаваме решения и печелим приятели
 • Грижим се за нашите клиенти дългосрочно и комплексно
 • Постигаме успехи и се забавляваме заедно
 • Придобиваме много нови знания и опит
 • Развиваме себе си и бизнеса си

Какво да очакваш?

И още:

 • Изграждане на цялостна експертиза във финансовия сектор
 • Обучения с вътрешни и международни лектори
 • Кариера, в която управляваш собствен екип от хора
Собствен агентски офис Развитие на клиентски портфейл Период на въвеждане и обучение
Собствен агентски офис Развитие на клиентски портфейл Период на въвеждане и обучение

Какво можеш да спечелиш?

Как се формира доходът ти?

tick icon

1.Субсидия

Подкрепяща субсидия в периода на обучение

tick icon

2.Комисионни

Постоянни комисиони от всяка продажба на застрахователни и банкови продукти

tick icon

3.Бонуси

По-високи бонуси с израстване в кариерата

Как да станете застрахователен консултант към ДЗИ?

* Ако сте физическо лице, необходими са ви следните документи:

1
document

Свидетелство за съдимост;

2
document

Копие от диплома за завършено последно образование (минимум средно), саморъчно заверено „Вярно с оригинала” с подпис на лицето;

* Ако сте юридическо лице, необходими са ви следните документи:

1
document

Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице (оригинал или заверено копие);

2
document

Свидетелство за съдимост (на лицата, които управляват и представляват застрахователния агент, както и на служителите на застрахователния агент, непосредствено заети със застрахователно посредничество);

3
document

Копие от диплома за завършено последно образование (минимум средно), на лицата, които управляват и представляват застрахователния агент, както и на служителите на застрахователния агент, непосредствено заети със застрахователно посредничество, саморъчно заверено с „Вярно с оригинала” с подпис на лицето;

4
document

Банково удостоверение за разкрита специална клиентска сметка съгласно чл.306, ал.1, т.2 от Кодекса за застраховането или Пълномощно /за агенти ЮЛ и ЕТ/ подписано и подпечатано от Застрахователя (по утвърден образец) за опериране със неговата сметка.

5
document

Полица по задължителна застраховка “Професионална отговорност” по условията на чл.316, ал.2 и 3 от Кодекса за застраховане;

6
document

Списък на лицата, които ще бъдат непосредствено заети с дейността по застрахователно агентство от името и за сметка на агента – юридическо лице.

Какво ти предлагаме?

Избери пътя си.

Допълнителен
доход

choose your path

Успешен бизнес

Резервирай своето място на крилете на ДЗИ!

Поеми по нов път. Наш експерт развитие ще ти покаже как: