Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка Злополука за учащи

Застраховка Злополука за учащи

От малки се учим, че "юнак без рана няма", но е важно и да сме спокойни, че има кой да се погрижи за нашите деца при инцидент. С групова застраховка Злополука за учащи си осигуряваме това допълнително спокойствие.

Предимства

 • Гъвкавост при избора на застрахователната сума
 • Лесен избор на пакет, изцяло съобразен с възрастта на застрахованите лица
 • Възможност за разширяване на застрахователната защита с избор на допълнителни покрития
 • Възможност да бъдат застраховани преподавателски и друг персонал в учебните заведения
 • Застраховката е предвидена за деца, ученици и персонал в основни, средни, полувисши и висши учебни заведения
 • Застраховката покрива събития, настъпили със Застрахованите през срока на застраховката, включително по време на учебния процес, учебни практики, при спортуване, лагери, екскурзии и при пътуване в чужбина
Продуктът е подходящ за:
Деца в ясли и детски градини V
Ученици V
Студенти V
Преподаватели V
Директори V
Друг персонал в учебни заведения V

 

Основни покрития

Пакет А*
 • Инвалидност вследствие на злополука до 50%
 • Инвалидност вследствие на злополука над 50%
 • Временна неработоспособност вследствие на злополука
 • Временна неработоспособност вследствие на инфекциозно заболяване
 • Tравматично увреждане
Пакет Б*
 • Смърт вследствие на злополука**
 • Инвалидност вследствие на злополука до 50%
 • Инвалидност вследствие на злополука над 50%
 • Временна неработоспособност вследствие на злополука
 • Временна неработоспособност вследствие на инфекциозно заболяване
 • Tравматично увреждане

 

*Възможност за избор на покрития само вследствие на злополука

**Покритието Смърт вследствие на злополука е активно за лица над 14-годишна възраст

Допълнителни покрития

Медицински разходи вследствие на злополука Изплаща се процент от застрахователната сума
Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука Изплаща се процент от застрахователната сума за всеки ден престой в болнично заведение
Суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие назлополука Изплаща се процент от застрахователната сума

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Злополука за спортисти

Застраховка "Злополука" за спортисти ви осигурява спокойствие и сигурност докато постигате следващото спортно постижение.

Вижте повече

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече

Групова рискова застраховка Живот

С Групова рискова застраховка "Живот" от ДЗИ не само инвестирате в живота и здравето на своите служители, но и получавате гъвкаво застрахователно решение.

Вижте повече