Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Задължителна застраховка  Трудова злополука

Задължителна застраховка Трудова злополука

Животът и здравето на служителите са най-важният актив, който всяко едно предприятие има. Застраховайте своя в ДЗИ със Задължителна застраховка "Трудова злополука".

Предимства

  • Размерът на застрахователната сума се определя от годишната брутна работна заплата на служителя
  • Възможност за разширяване на застрахователната защита с допълнителни покрития
  • Покриват се събития, настъпили на територията на Република България и в чужбина

За кого е предназначен продуктът?

Задължителна застраховка Трудова злополука се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска Трудова злополука.

Основни покрития

Смърт вследствие на трудова злополука На законните наследници се изплаща застрахователната сума
Трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане от трудова злополука На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума
Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука На Застрахования се изплаща процент от
месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност

 

 

Възможност за Разширяване на покритието и за трудова злополука по чл.55 ал.2 от КСО.


Трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и 2 по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  • основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер
  • мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден
  • мястото за получаване на възнаграждение

Допълнителни покрития

Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука от по-висока застрахователна На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума
Медицински разходи вследствие на трудова злополука На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума
Дневни пари за болничен престой вследствие на трудова злополука На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума
Суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие на трудова злополука На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Комплексна медицинска помощ

В забързаното ежедневие служителите ви се нуждаят от сигурност и спокойствие - най-вече за своето здраве и живот.

Вижте повече

Групова рискова застраховка Живот

С Групова рискова застраховка "Живот" от ДЗИ не само инвестирате в живота и здравето на своите служители, но и получавате гъвкаво застрахователно решение.

Вижте повече

ДЗИ Best Doctors

Здравна застраховка за второ лекарско мнение и лечение в чужбина ДЗИ Best Doctors ви предлага спокойствието, че ще получите най-доброто лечение!

Вижте повече