Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка на релсови превозни средства

Застраховка на релсови превозни средства

Продуктът на ДЗИ предоставя застрахователна защита срещу широк диапазон от рискове, за да се чувствате сигурни и спокойни за вашите релсови превозни средства.

Предимства

Доброволна застраховка, предназначена за фирми, притежаващи релсови превозни средтва /РПС/ със собствен двигател и техните прикачени устройства, собственост на българско юридическо лице, като:

 • Подвижен железопътен състав /ПЖПС/
 • Тягов /локомотиви, мотрисни влакове/
 • Нетягов /вагони/
 • Специализиран ПЖПС /моторни влекачи, дрезини, ж.п. поставящи машини, машини за ремонт на контактната мрежа, възстановителни кранове и други/
 • Метро подвижен състав
 • Трамвайни композиции /мотриси/
Срок на договора: 1 година или друг, изрично договорен срок
Териториално покритие: България

 

Основни покрития

ДЗИ осигурява застрахователно покритие за пълна или частична загуба в резултат на настъпили застрахователни събития като:

 

 • пожар
 • експлозия
 • наводнение
 • вулканично действие
 • свличане или срутване на земни пластове
 • буря, проливен дъжд, мълния, градушка
 • тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на ледени късове или снежни маси
 • случайно падане на предмети, падащи дървета, клони вследствие гореизброените природни бедствия

Сблъскване с друга композиция или неподвижни предмети

Дерайлиране

Злоумишлени действия на трети лица

Покриват се също:

 

Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по РПС вследствие застрахователно събитие независимо от това, дали е постигнат очакваният резултат или не. Целесъобразността и размерът на покритите разходи се доказват от Застрахования.

 

Допълнителни покрития

Застрахователното покритие може да бъде разширено, като ДЗИ предлага допълнително покритие за:

 

Щети, причинени от земетресение
Щети, причинени от светкавица, лавина, ураган
Други специфични рискове

 

Допълнителна информация

Колко ще струва застраховката? Застрахователната премия се определя в зависимост от възрастта, типа и стойността на застрахованите РПС, избраните основни и допълнителни покрития и самоучастието.
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери).

Необходими документи

 1. Попълнено Предложение - въпросник
 2. Копие от Търговска фактура или счетоводна справка
 3. Списък на РПС-та

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече

Застраховка Всички рискове

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече