Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Задължителна застраховка  Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз

Задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз

Знаем, че като лицензирани превозвачи има редица изисквания, които трябва да спазите. Доверете се на ДЗИ за сключването на задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз и бъдете спокойни, че има кой да се погрижи за сигурността и спокойствието на вашите клиенти.

Кратко описание

  • Висока застрахователна сума – 50 000 лева на застраховано място
  • Възможност за застраховане на пътниците на различни превозни средства 
  • Възможност за избор на застрахователна програма съобразно нуждите на клиентите – заплащане на застрахователната премия на база брой пътнически места или като процент от реализирани приходи

За кого е предназначен продуктът?

Застраховат се физически лица, пътници в средства за обществен превоз.

Задължителна застраховка Злополука сключват и поддържат превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници с начален и краен пункт на пътуването на територията на Република България, с:

  • релсови превозни средства
  • тролейбуси и автобуси
  • летателни апарати
  • всички видове плавателни съдове
  • въжени линии и влекове
  • таксиметрови автомобили

Основни покрития

Смърт на застрахования вследствие на злополука На законните наследници се изплаща застрахователната сума
Инвалидност вследствие на злополука На застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайна загуба на работоспособност, определен от Застрахователномедицинската комисия (ЗМК) при „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД или ТЕЛК/НЕЛК.

Сключване на застраховката

Задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз се сключва на основание наредба за задължителното застраховане по чл. 504 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (МПС), и Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по Кодекса за застраховането.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Гражданска отговорност на автомобилистите

ДЗИ ще ви съдейства при сключването на задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Вижте повече

Групова рискова застраховка Живот

С Групова рискова застраховка "Живот" от ДЗИ не само инвестирате в живота и здравето на своите служители, но и получавате гъвкаво застрахователно решение.

Вижте повече

Застраховка Помощ на пътя

Ако вашето желание е сигурността на вашия автомобил, осигурете спокойствието си, като изберете нашата застраховка Помощ на пътя.

Вижте повече