Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Лечение без граници

Лечение без граници

Когато човек се сблъска със сериозно заболяване, пред него възникват много въпроси: Вярна ли е диагнозата? Кое е най-доброто лечение и къде мога да го получа? Ще мога ли да си го позволя? Погрижете се да го имате с медицинска застраховка Лечение без граници.

Предимства

  • Индивидуална или семейна здравна застраховка, която се сключва от физически или юридически лица
  • Застраховката може да бъде сключена и от юридически лица (работодатели) в полза на техните служители
  • Достъп до най-добрите световни специалисти в медицината за поставяне на диагноза и последващо лечение в най-добрите лечебни заведения
  • Гарантирате си спокойствието, че поставената диагноза е правилна
  • Получавате сигурност, че ще бъде избрано най-ефективното лечениe
Срок на договора До навършване на 85 години
Застрахователна сума До 2 000 000 EUR за срока на договора
Възрастови ограничения От 0 до 64-годишна възраст
Вид застраховка Индивидуална, семейна, групова

Покрити заболявания

 

Покриват се разходи за следните заболявания и медицински процедури

Лечение на рак

Байпас на коронарна артерия (миокардна реваскуларизация)

Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

Трансплантация на органи от живи донори

Трансплантация на костен мозък

 

Покрити услуги, разходи и парични обезщетения

Покриват се  следните  услуги, разходи и парични обезщетения Услуги преди получаване на лечение в чужбина
Медицински разходи по време на лечението в чужбина
Немедицински разходи по време на лечението в чужбина - разходи за репатриране
Дневно парично обезщетение по време на болничен престой в чужбина
Разходи за лекарства след завръщане от лечение в чужбина

Допълнителна информация

Сключване на застраховката
  • Индивидуалните и семейни договори "Лечение без граници" се сключват въз основа на попълнено предложение, лична/и здравна/и декларация и издаване на договор.
  • Груповите договори "Лечение без граници" се сключват въз основа на попълнено предложение, списък на застрахованите лица, лични здравни декларации и с издаване на застрахователен договор.
  • За групи над 30 лица се допуска сключване на застрахователния договор без представяне на лични здравни декларации.
Ползване на здравните услуги

При получаване на неблагоприятна диагноза се обаждате на ДЗИ. Нашите квалифицирани лекари ще ви консултират, ще отворят досие за вашия случай и ще ви обяснят следващите стъпки.

Цена на застраховката

Определя се според възрастта на кандидата за застраховане.

 

Необходими документи

1. Документ за самоличност

Полезни документи

Informatsionen-dokument_2.pdf

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Добро здраве

С индивидуалната здравна застраховка си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

Вижте повече

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроБъдеще

С ЕвроБъдеще спестявате днес, за да сте по-сигурни утре.

Вижте повече

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроИнвест

С ЕвроИнвест получавате сигурността от защитата на застраховка Злополука, докато инвестирате с еднократна премия във фондове от отворен тип.

Вижте повече