Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка Помощ на пътя

Застраховка Помощ на пътя

Обездвижен от застрахователно събитие или техническа повреда автомобил на пътя, спукана гума, заредено грешно гориво... Ако вашето желание е сигурността на вашия автомобил, осигурете спокойствието си, като изберете нашата застраховка Помощ на пътя.

Предимства

 • Застраховката може да сключите самостоятелно или в комбинация със задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или автомобилна застраховка Каско+
 • При настъпване на събитие в съответствие на избраните от вас пакети от услуги ние ще заплатим директно на Асистиращата компания извършените разходи или ще организираме предоставянето на услуги и възстановим заплатените от вас суми
 • С всяка едногодишна полица с покритие за територията на Р. България получавате Талон за преференциална цена за ГТП на МПС – за леки и товарни МПС до 3,5 тона до 9 места

Срок на договора:

1 година или по-кратък период (15 дни, 1, 3 или 6 месеца)
Териториално покритие:

 

Република България или при избран пакет ЧУЖБИНА - територията на държавите членки на Европейския съюз и останалите страни, членки на Международното споразумение Зелена карта

Приложение

Доброволна застраховка, по която могат да се застраховат МПС с български регистрационни номера:

 • леки и товарни автомобили
 • каравани и ремаркета с общо тегло до 3,5 тона и с до 9 места, с разстояние от предната броня до края на задното колело не повече от 4,8 метра
 • мотоциклети

Застраховката осигурява:

 • Безплатно транспортиране, предоставяне на техническа помощ и труд на МПС при обездвижването му вследствие на: ПТП, злоумишлени действия на трети лица или при кражба на автомобила ви, както и при техническа повреда или грешно заредено гориво, спукана гума и др.
 • Съдействие и покриване на разходи, свързани с моментното здравословно състояние на водача и другите пътуващи в автомобила лица, в случай че вследствие на ПТП са получили телесни увреждания
 • Предоставяне на съдействие (консултация) при настъпване на ПТП със застрахованото МПС на територията на Р. България

Основни покрития

Пакет "Премиум"

Транспортиране на МПС до подходящ сервиз в най-близкия областен град или до адреса по местодомуване при: застрахователно събитие, техническа повреда и грешно заредено гориво.

Допълнителни технически услуги:

 • ремонт на място
 • подаване на ток при неизправен акумулатор
 • смяна на увредена гума
 • доставка на гориво на мястото на обездвижване на МПС
 • информационни услуги
Пакет "ВИП"

В допълнение към пакет ПРЕМИУМ вие получавате по-високи лимити при транспортиране при обездвижване от застрахователно събитие и от техническа повреда, както и други допълнителни услуги:

 • аварийно отключване на МПС
 • разходи по изтегляне на МПС
 • престой на паркинг
 • нощувка в хотел на водача при ПТП
 • транспортиране на пътниците и багаж
 • разходи за прегледи, изследвания и манипулации
 • медицинско транспортиране на лицата
Пакет "Чужбина"

Разширете покритието в държавите от ЕС и останалите страни от споразумението Зелена карта.
Услугите се предоставят за неограничен брой пътувания, като продължителността на всяко отделно пътуване е до 90 последователни дни.

 • Ремонт на мястото на обездвижване или транспортиране на увредения автомобил до най-близкия сервиз, подходящ за неговия ремонт – при ПТП или техническа повреда.

Допълнителни услуги:

 • смяна на гума
 • заместващ водач
 • заместващ автомобил
 • репатриране на МПС до Р. България ако, вследствие на застрахователно събитие, ремонтът на автомобила не може да бъде извършен в държавата на възникване на събитието или разходите за ремонт надвишават действителната му стойност
 • изоставяне на МПС в чужбина
 • доставка на резервни части
 • авансово плащане за претърпените щети с цел извършване на частичен ремонт на автомобила ви до степен, гарантираща безопасното му придвижване на собствен ход
 • охраняем паркинг
 • репатриране на застрахования
 • медицинско транспортиране
 • репатриране в случай на смърт
 • репатриране на деца под 16 години
 • осигуряване на хотел
 • спешно свиждане от Република България
 • внасяне на депозит в полза на водача на МПС, предоставен под формата на заем от наша страна, в случай че вследствие на ПТП с участието на застрахования автомобил водачът е подведен под юридическа отговорност, както и заплащане на разходи за адвокатски хонорар за местен адвокат.

 

Допълнителна информация

Начин на плащане? Застрахователната премия може да платите еднократно или разсрочено на 2 вноски, в случай че полицата ви е за срок от 12 месеца.
При сключване на застраховката за по-кратък период премията се заплаща еднократно.
Премията може да заплатите в брой или по банков път, като поредна дължима вноска може да бъде платена и онлайн.
Как се определя застрахователната премия? Цената на застраховката се определя в зависимост от избраното покритие и периода, за който се сключва полицата.
Оферта за застраховка, съобразена с вашите индивидуални нужди, може да получите от представител на нашата търговска мрежа или да направите запитване за оферта.
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)

Необходими документи

 1. Документи за собственост на МПС – Свидетелство за регистрация на МПС (регистрационен талон), Договор за покупко-продажба или друг документ, удостоверяващ собствеността на МПС
 2. Личен документ на Застраховащия
 3. Попълнено предложение за сключване на застраховка по образец на ДЗИ

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Обща гражданска отговорност

Защитете бизнеса си от непредвидени разходи за удовлетворяване на претенции към вас, като застраховате отговорността си.

Вижте повече