Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Групова рискова застраховка  Живот

Групова рискова застраховка Живот

Имате нужда да повишите удовлетвореността на вашите служители? Искате да им гарантирате по-високи нива на сигурност и защита, както и да предлагате по-конкурентен пакет от социални придобивки? Предлагаме ви решение, което можете да управлявате в зависимост от вашите желания, корпоративна култура и структурата на предприятието.

Предимства

  • Гъвкавост при избора на застрахователната защита - застрахователният продукт включва покрити основни рискове, към които можете да добавите допълнителни покрития
  • Възможност за избор на различни нива на застрахователна защита - покрития и застрахователни суми за отделните групи служители
  • Повишавате ангажираността на служителите си чрез предоставянето на допълнителни социални придобивки
  • Допълнителна възможност за увеличаване на обезщетението, което би се изплатило при настъпване на събитието от злополука
Срок на застраховката Срочна/годишна
Застрахователна сума за едно лице Над 1 000 лева
Възрастови ограничения От 16 до 64-годишна възраст
Вид застраховка Групова
Териториално покритие Цял свят

 

Основни покрития

Смърт от заболяване или злополука В случай на настъпване на застрахователно събитие по това покритие, на ползващите лица се изплаща застрахователната сума.
Инвалидност от злополука При настъпване на трайна неработоспособност (инвалидност) на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента инвалидност, определен от ЗМК на „ДЗИ – Животозастраховане" ЕАД.

 

Допълнителни покрития

Смърт от злополука В случай на настъпване на застрахователно събитие по това покритие, на ползващите лица се изплаща застрахователната сума. Възможност за увеличаване на обезщетението, което би се изплатило при настъпване на събитието от злополука.

Инвалидност над 50% от злополука

(трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)

При настъпване на трайна неработоспособност (инвалидност)на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента инвалидност определен от ЗМК, ТЕЛК/НЕЛК. Възможност за увеличаване на обезщетението, което би се изплатило при настъпване на събитието

Временна неработоспособност от злополука

(трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване, психически травми и стрес)

При настъпване на Временна неработоспособност на застрахованото лице се изплаща % от застрахователната сума.

Временна неработоспособност за времето на болничен престой вследствие злополука

(трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)

При настъпване на Временна неработоспособност на застрахованото лице се изплаща % от застрахователната сума.

Разходи за погребение вследствие злополука

(трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)

При настъпване на застрахованото събите по това покритие, на ползващите лица се изплаща % от застрахователната сума.

 

* По отношение на застрахователните събития, покритията могат да бъдат сключени и валидни при злополука, общо и/или професионално заболяване.

Допълнителна информация

Сключване на застраховката
  • Застраховката се сключва на група лица, за сметка на застрахованите лица или за сметка на работодателя, въз основа на попълнено предложение.
  • Когато работодател сключва за своя сметка застраховка на свои работници и/или служители в тяхна полза или в полза на техните наследници, съгласието на работниците и служителите за сключването, изменението и прекратяването на застраховката не се изисква.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Комплексна медицинска помощ

В забързаното ежедневие служителите ви се нуждаят от сигурност и спокойствие - най-вече за своето здраве и живот.

Вижте повече

Лечение без граници

Здравна застраховка за второ лекарско мнение и лечение в чужбина ДЗИ Best Doctors ви предлага спокойствието, че ще получите най-доброто лечение!

Вижте повече

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече