Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Отговорност на спедитора

Отговорност на спедитора

Осигурете бизнеса си, като застраховате своята отговорност и си гарантирате, че вашите клиенти ще получат обезщетение при възникнали вреди по ваша вина!

Предимства

Застраховката е предназначена за спедитори, които извършват своята дейност в съответствие с “ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ” /ОСУ/ и “ОБЩИТЕ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ” /ОСКУ/ на Националното сдружение на Българските спедитори.

СПЕДИТОРЪТ може да действа като:

 • КОМИСИОНЕР – от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА
 • ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА
 • ОПЕРАТОР – от свое име и за своя сметка
Срок на договора 1 година

Приложение

Застраховката покрива договорната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на доверителя (клиента), при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция.

Основни покрития

Спедитор, действащ като КОМИСИОНЕР /КЛАУЗА А/ – като Пълномощник или Търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС
 • финансови загуби на клиента вследствие на грешки и пропуски на спедитора
Спедитор, действуващ като ОПЕРАТОР /КЛАУЗА В/ по ОСУ на НСБС
 • щети от липси и повреди на стоката
 • финансови загуби на клиента вследствие на грешки и пропуски на спедитора
Спедитор, действуващ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР /КЛАУЗА С/ по ОСКУ на НСБС
 • щети от липси и повреди на стоката
 • финансови загуби на клиента вследствие на грешки и пропуски на спедитора

Допълнителна информация

Как да сключите застраховка?

Застраховката се сключва на база попълнено от вас Предложение-въпросник, по образец на Застрахователя, като за отделните клаузи, задължително се попълват въпросите, касаещи следната информация:

 • спедиционният приход в оригинална валута – когато спедиторът действа като КОМИСИОНЕР (Клауза А)
 • бруто приходът от навла, складови и претоварни услуги в оригинална валута – когато спедиторът действа като ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ (Клауза В)
 • ежемесечно сведение за максималната месечна стойност на стоките в склада му в оригинална валута или друга избрана валута, когато спедиторът действа като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР (Клауза С)
Начин на плащане? Застрахователната премия може да заплатите в брой или по банков път. Поредните дължими вноски могат да бъдат платени и онлайн.
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери).

Необходими документи

 1. Въпросник-предложение за сключване на застраховка "Отговорност на спедитора"

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече

Застраховка Всички рискове

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече