Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Цени за дялове на инвестиционни фондове

Изберете Вашия инвестиционен фонд, за да видите информация за движението на цените на дял.

Sivek Global Low

ISIN: BE0146661948

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
350.89 EUR

Промяна за една година:
-3.46 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Sivek Global Low има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (30%) и облигации и/или инвестиции в облигации (70%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Sivek Global Medium

ISIN: BE0146659926

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
412.94 EUR

Промяна за една година:
-1.71 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Sivek Global Medium има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (50%) и облигации и/или инвестиции в облигации (50%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Sivek Global High

ISIN: BE0146657904

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
463.25 EUR

Промяна за една година:
-0.35 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Sivek Global High има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (75%) и облигации и/или инвестиции в облигации (25%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

KBC Bonds Capital Fund

ISIN: LU0052032520

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
958.87 EUR

Промяна за една година:
-7.91 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Classic Shares

ISIN: BE6296034554

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
579.14 EUR

Промяна за една година:
-5.06 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

KBC Participation Commodities Classic Shares

ISIN: BE6246548398

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
1140.82 EUR

Промяна за една година:
-26.76 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Plato Institutional Index Fund World

ISIN: BE6295950685

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
478.27 EUR

Промяна за една година:
+3.18 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

KBC Eco Fund Impact Investing

ISIN: BE0175718510

Цена за дял:

Към дата:
05.05.2023 г.

Цена на 20.05.2022 г.:
723.11 EUR

Промяна за една година:
-0.42 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

KBC Eco Fund Impact Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира активите максимално в акции на компании по целия свят, които не само искат да постигнат финансова възвръщаемост, но и дават положителен принос за разрешаването на устойчиви проблеми със своите продукти и/или услуги и по този начин оказват благоприятно влияние върху обществото и околната среда. Устойчивата инвестиционна цел на фонда е да допринесе за устойчивото развитие.

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 1

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.15 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 2

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.12502 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 3

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.08929 EUR

Промяна за една година:
+5.57 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 4

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.09789 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 5

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.08765 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 6

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.07649 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 7

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.0769 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 8

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.04874 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

DZI Life Invest Fund BG Eurobond 2023 – Евробонд 9

Цена за дял:

Към дата:
25.02.2022 г.

Цена на 25.02.2022 г.:
1.04456 EUR

Промяна за една година:
0 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Нискорисков инвестиционен фонд

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.22787 EUR

Промяна за една година:
-8.34 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Балансиран инвестиционен фонд

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.35058 EUR

Промяна за една година:
-5.09 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Агресивен инвестиционен фонд

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.59398 EUR

Промяна за една година:
-1.84 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Защитен Микс 70

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
0.92144 EUR

Промяна за една година:
+1.04 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Инвестиционен фонд 'Стоки и суровини'

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
0.96896 EUR

Промяна за една година:
-26.23 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Инвестиционен фонд 'Парични пазари'

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
0.97508 EUR

Промяна за една година:
+1.13 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Pro Нискорисков инвестиционен фонд

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
0.92715 EUR

Промяна за една година:
-7.7 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Pro Балансиран инвестиционен фонд

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.06409 EUR

Промяна за една година:
-3.43 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Pro Агресивен инвестиционен фонд

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.26619 EUR

Промяна за една година:
+1.47 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Pro Инвестиционен фонд 'Стоки и суровини'

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.46937 EUR

Промяна за една година:
-25.91 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

NN Pro Инвестиционен фонд 'Парични пазари'

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
0.98646 EUR

Промяна за една година:
+1.04 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Инвестиционен фонд „Американски акции"

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.21149 EUR

Промяна за една година:
+2.16 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Инвестиционен фонд „Германски акции"

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.02711 EUR

Промяна за една година:
+11.44 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Инвестиционен фонд „Акции от технологичния сектор"

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.66409 EUR

Промяна за една година:
+19.54 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Инвестиционен фонд „Глобални акции за устойчиво развитие"

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
1.07777 EUR

Промяна за една година:
+6.27 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Инвестиционен фонд „Акции на азиатски пазари"

Цена за дял:

Към дата:
29.05.2023 г.

Цена на 26.05.2022 г.:
0.96612 EUR

Промяна за една година:
-1.03 %

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Perspective Global Selection Timing 100-1

ISIN: BE6338220468

Цена за дял:

Към дата:
28.04.2023 г.

Цена на 02.06.2023 г.:
EUR

Промяна за една година:
%

tilt image За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

Разгледайте други наши предложения

Добро здраве

С индивидуалната здравна застраховка си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

Вижте повече

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроИнвест

С ЕвроИнвест получавате сигурността от защитата на застраховка Злополука, докато инвестирате с еднократна премия във фондове от отворен тип.

Вижте повече

Лечение без граници

Здравна застраховка за второ лекарско мнение и лечение в чужбина ДЗИ Best Doctors ви предлага спокойствието, че ще получите най-доброто лечение!

Вижте повече