Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застрахователно-инвестиционна програма  ЕвроХоризонт 2

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроХоризонт 2

В продажба от 06.03. до 07.04. 2023 г.

Характеристики

Защита на капитала - изплащане на падеж на първоначалната инвестиция
• Фиксирана минимална доходност в края на срока на договора
• Възможност за допълнителна доходност
• Инвестиционен фонд с фиксирана начална и крайна дата
• Фондът е с рисков индикатор 2 от 7, което означава, че е подходящ и за инвеститори с консервативен профил
• Диверсификация на инвестицията - портфейл от активи на световна селекция от компании с висока пазарна капитализация
• Застрахователно покритие в случай на загуба на живот при злополука

Основно покритие

Смърт вследствие на злополука

Застрахователят изплаща застрахователната сума за риска

 Смърт вследствие на злополука и

стойността на индивидуалната инвестиционна сметка

Смърт вследствие на заболяване Застрахователят изплаща стойността на индивидуалната инвестиционна сметка

Информация за инвестиционния фонд

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд ЕвроХоризонт 2 предоставя възможност за инвестиране в инвестиционен фонд, управляван от КЕЙ БИ СИ Асет Мениджмънт:

Optimum Fund World Fix 100-1

ISIN: BE6340030137

Фондът има за цел на падежна дата да изплати 100% от първоначалния размер на нетната инвестирана сума* чрез инвестиране в облигации и парични средства, както и да генерира минимална доходност в размер на 5% и потенциална допълнителна доходност до 40% в зависимост от представянето на фонда (възможна обща максимална доходност до 45%).

Доходността на фонда е свързана с представянето на кошница от активи на световна селекция от 30 компании с висока пазарна капитализация.

*Нетната инвестирана сума представлява еднократната премия по застраховката, намалена с встъпителната такса, която включва премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука и административни разходи на Застрахователя.

Как функционира тази програма?

Инвестиционната част от вашата премия (платената еднократна премия минус встъпителната такса) се инвестира в инвестиционен фонд Optimum Fund World Fix 100-1 чрез закупуване на инвестиционни дялове.

При изтичане срока на застраховката вие получавате внесените средства от нетната инвестирана сума  и фиксирана доходност в размер на 5%.

При постигнато положително изменение на стойността на дяловете от инвестиционния фонд на падежна дата, може да бъде получена допълнителна доходност, като тя е ограничена до 40%.

Повече информация относно инвестиционната стратегия на фонда можете да намерите в проспекта на фонда и в Основния информационен документ.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия