Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка на трайни и горски насаждения

Застраховка на трайни и горски насаждения

Отглеждате трайни и горски насаждения, като основни средства за производството? Разберете как да се застраховате срещу рискове, които биха довели до загиване на растенията.

Предимства

 • Широка гама застрахователни покрития срещу вреди върху засадените трайни и горски насаждения в резултат на настъпили застрахователни събития
 • Покритите рискове са съобразени с вида на насажденията и са различни в зависимост от избраната клауза

Приложение

Под застрахователна закрила попадат млади новозасадени насаждения, такива в плододаваща възраст и горски насаждения – групирани в три клаузи:

 • Неплододаващи
 • Плододаващи
 • Горски

Покритието и при трите клаузи е за напълно загиване на насажденията.

Основни покрития

Клауза „Неплододаващи“

Застраховат се трайни насаждения в периода от засаждането до встъпването им в плододаване (експлоатация).


Възстановяват се разходите за създаване на насаждението – за посадъчен материал и засаждане.

 • За лозя се покриват разходи за засаждане до 25 % от стойността на посадъчния материал
 • За останалите насаждения - до 10 % от стойността на посадъчния материал

Застрахователят покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане в резултат на рисковете:

 • градушка
 • буря
 • пожар
 • измръзване
 • снеголом
Клауза „Плододаващи“

Застраховат се трайни насаждения в периода на плододаване (експлоатация)


Възстановяват се разходите за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в плододаване (експлоатация), намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката

Застрахователят покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане в резултат на рисковете:

 • градушка
 • буря
 • пожар
 • измръзване
 • снеголом
Клауза „Горски"

Застраховат се горски насаждения като основни средства – до 5 (пет) годишна възраст.

Възстановяват се разходите за създаване на насаждението - посадъчен материал, подготовка и засаждане в размер до 15 % от стойността на посадъчния материал.

Застрахователят покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане в резултат на рисковете:

 • градушка
 • буря
 • проливен дъжд и наводнение
 • пожар - предизвикан от мълния
 • измръзване, осланяване и снеголом
 • срутване и свличане на земни или скални маси

 

Допълнителна информация

Как се определя застрахователната премия? Застрахователната премия се определя за период не по – дълъг от една година и зависи от броя на растенията в декар, площта на насажденията, застрахователната сума на едно растение и избраните рискове.
Как се формира застрахователната сума? Застрахователната сума се посочва от вас в границите между определените максимална и минимална стойност.
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Начин на плащане? Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка на земеделски култури

Oсигурете си надеждна защита като застраховате реколтата от земеделските култури, които отглеждате за случаите на претърпени вреди и загуби в резултат на неблагоприятни природни събития.

Вижте повече

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Ако вашата дейност е свързана с отглеждането на животни, птици и кошери с пчели, разберете как да си осигурите сигурност и спокойствие в случай на неблагоприятни събития, водещи до заболяване и умиране на животните.

Вижте повече