Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Застраховка на трайни и горски насаждения

Застраховка на трайни и горски насаждения

Отглеждате трайни и горски насаждения, като основни средства за производството? Разберете как да се застраховате срещу рискове, които биха довели до загиване на растенията.

Предимства

 • Широка гама застрахователни покрития срещу вреди върху засадените трайни и горски насаждения в резултат на настъпили застрахователни събития
 • Покритите рискове са съобразени с вида на насажденията и са различни в зависимост от избраната клауза

Приложение

Под застрахователна закрила попадат млади новозасадени насаждения, такива в плододаваща възраст и горски насаждения – групирани в три клаузи:

 • Неплододаващи
 • Плододаващи
 • Горски

Покритието и при трите клаузи е за напълно загиване на насажденията.

Основни покрития

Клауза „Неплододаващи“

Застраховат се трайни насаждения в периода от засаждането до встъпването им в плододаване (експлоатация).


Възстановяват се разходите за създаване на насаждението – за посадъчен материал и засаждане.

 • За лозя се покриват разходи за засаждане до 25 % от стойността на посадъчния материал
 • За останалите насаждения - до 10 % от стойността на посадъчния материал

Застрахователят покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане в резултат на рисковете:

 • градушка
 • буря
 • пожар
 • измръзване
 • снеголом
Клауза „Плододаващи“

Застраховат се трайни насаждения в периода на плододаване (експлоатация)


Възстановяват се разходите за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в плододаване (експлоатация), намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката

Застрахователят покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане в резултат на рисковете:

 • градушка
 • буря
 • пожар
 • измръзване
 • снеголом
Клауза „Горски"

Застраховат се горски насаждения като основни средства – до 5 (пет) годишна възраст.

Възстановяват се разходите за създаване на насаждението - посадъчен материал, подготовка и засаждане в размер до 15 % от стойността на посадъчния материал.

Застрахователят покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане в резултат на рисковете:

 • градушка
 • буря
 • проливен дъжд и наводнение
 • пожар - предизвикан от мълния
 • измръзване, осланяване и снеголом
 • срутване и свличане на земни или скални маси

 

Допълнителна информация

Как се определя застрахователната премия? Застрахователната премия се определя за период не по – дълъг от една година и зависи от броя на растенията в декар, площта на насажденията, застрахователната сума на едно растение и избраните рискове.
Как се формира застрахователната сума? Застрахователната сума се посочва от вас в границите между определените максимална и минимална стойност.
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Начин на плащане? Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия