Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

ОтговорностиОтговорности

Отговорности

Обща гражданска отговорност

Надеждна защита в случай на неволно причинена от Вас вреда на трети лица при извършване на обичайната дейност, както и в качеството ви на работодател, наемател или собственик на помещения.

Повече

Професионални отговорности

Застраховки „Професионална отговорност“ на ДЗИ Ви осигуряват застрахователно покритие за вреди нанесени на трети лица в резултат на извършваната от Вас професионална дейност.

Повече