Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Защита на личните данни

Информация на защита на личните данни

Защитата на вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните ви данни по законосъобразен, целесъобразен и прозрачен начин и да гарантираме вашите правa. С настоящата информация за обработване на лични данни бихме искали да ви информираме какви ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на кои категории получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме ви да прочетете настоящата информация внимателно и да се запознаете с начина, по който се обработват вашите лични данни в качеството ви на ползвател на застрахователни услуги (застраховащ, застрахован, трето ползващо се лице, трето увредено лице, други лица, за които са възникнали права по застрахователен договор и други), представител или представляващ на контрагент юридическо лице или кандидат за работа или стаж. Настоящите документи съдържат също информация за вашите права и начините за тяхното упражняване.

 

При необходимост ДЗИ актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като актуалната й версия може да намерите на нашия сайт. Повече информация във връзка с прилагането на законодателството относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

Пълният текст на информационните документи можете да намерите в секцията по-долу.

Информация за вашите права

Как да се свържете с нас?