Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Вашата дейност е свързана с отглеждането на животни, птици и кошери с пчели? Разберете как да се застраховате срещу неблагоприятни събития, които водят до загуба на животните.

Предимства

 • Оптимален набор от застрахователни покрития в случай на загуба на животни, птици или кошери с пчели
 • Гъвкаво договаряне на застрахователната премия в зависимост от избраните рискове и степен на покритие

Приложение

Предоставя се застрахователно покритие при смърт или клане /убиване/ по необходимост, вследствие:

 • пожар
 • природни бедствия
 • злополуки
 • заразни, незаразни и паразитни болести

Покритието по застраховката зависи от конкретния вид животни и начина на отглеждането им.

Основни покрития

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) по необходимост, вследствие на рисковете:

Пожар При условие, че обектите в които се отглеждат животните са пожарообезопасени
Природни бедствия
 • градушка
 • буря
 • ураган
 • проливен дъжд
 • наводнение
 • срутване и свличане на земни пластове
 • удар от мълния
Злополука
 • обгаряне от взрив
 • нападение от диви животни
 • действие на електрически ток
 • произшествие с моторни превозни средства
 • счупване на кости и падане в пропаст при планинска и полупланинска паша
Заразни болести Конкретни заразни болести според вида на животните
Незаразни болести

Незаразни, паразитни и други болести (без телета и агнета до шест месеца, прасета до 40 кг. живо тегло, птици, и пчелни семейства)

Клане (убиване) по необходимост Предоставя се само в допълнение към покритията за смърт в следствие на пожар, природни бедствия, злополука, заразни и незаразни болести

 

Допълнителна информация

Как се определя застрахователната премия? Застрахователната премия се определя за период не по – дълъг от една година и в зависимост от застрахователната сума, избраната степен на застрахователно покритие и съгласно действащата тарифа за застраховане на животни, птици, и кошери с пчели.
Как се формира застрахователната сума?

Застрахователната сума се договаря до действителната стойност на обектите за застраховане като база за определянето на застрахователната сума може да служи и фактурната стойност на закупените животни.

Застрахователната сума за кошери с пчели се образува от стойностите на кошера, меда, восъка и пчелното семейство.

Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)
Начин на плащане? Възможност за плащане на вноски, като всяка поредна вноска може да се заплаща лесно и бързо онлайн

Необходими документи

 1. Попълнено и подписано предложение-въпросник с анализ на клиентските нужди

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия