Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Застрахователно-инвестиционна програма  ЕвроХоризонт

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроХоризонт

Възползвайте се от възможност за нискорискова инвестиция и потенциал за допълнителна доходност.

В продажба от 07.11. до 06.12.2022г.

Предимства

  • Защита на капитала - изплащане на падеж на първоначалната инвестиция.
  • Възможност за допълнителна възвръщаемост.
  • Структуриран фонд - с фискирана начална и крайна дата.
  • Фондът е с рисков фактор 1 от 7 и предоставя възможност за инвестиция, както на клиенти със силно консервативен, така и на такива с динамичен рисков профил.
  • Диверсификация на инвестицията - портфейл от активи на световна селекция от компании с висока пазарна капитализация.
  • Застрахователна защита в случай на загуба на живот при злополука.
Срок на договора 6 години, 2 месеца и 12 дни
Възрастови ограничения От 18 до 69-годишна възраст
Валута Евро
Вид застраховка Индивидуална
Териториално покритие България и чужбина

Основно покритие

Смърт вследствие на злополука Застрахователят изплаща застрахователната сума за риска.
Смърт вследствие на злополука и стойността на индивидуалната инвестиционна сметка.
Смърт вследствие на заболяване Застрахователят изплаща стойността на индивидуалната инвестиционна сметка

 

Информация за инвестиционния фонд

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд ЕвроХоризонт, предоставя възможност за инвестиране в конвенционален (традиционен) инвестиционен фонд, управляван от КЕЙ БИ СИ Асет Мениджмънт:

Global Selection Timing 100-1
ISIN: BE6338220468


Инвестиционният фонд има за цел да запази най-малко 100% от първоначалната нетна стойност на активите в края на срока на договора като инвестира в различни активи като облигации и парични средства и да плати потенциална печалба чрез сключване на договори за суап.
Възвръщаемостта на фонда е свързана с доходността на кошница от 30 акции от световна селекция от компании, които се характеризират с висока пазарна капитализация.
При постигнато положително изменение на стойността на кошницата в края на срока на договора, може да бъде получена доходност, равна на до 60% от положителното изменение на стойността. При отрицателно развитие на стойността на кошницата в края на срока на договора, клиентът не получава допълнителна доходност, но запазва 100% от първоначалната си инвестиция.

Повече информация относно инвестиционната стратегия на фонда можете да намерите в проспекта на фонда и в Ключовата информация за инвеститорите.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия