Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Товари по време на превоз (Карго)

Товари по време на превоз (Карго)

Застраховайки се при нас, ние ви гарантираме, че ще получите индивидуален подход при сключване на индивидуална или абонаментна полица, както и пълно съдействие при настъпване на застрахователно събитие. Не разчитайте на застраховката на превозвачите, защото тя няма да ви обезщети на 100%.

Описание

 • Доброволна застраховка, предназначена за фирми, занимаващи се с внос, износ и реекспорт, както и фирми, занимаващи се с търговия и дистрибуция на територията на Република България.
 • Застраховката "Товари по врема на превоз" (Карго) осигурява застрахователна защита за всички видове товари, превозвани със сухопътен, морски, въздушен, речен, ж.п. или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или повреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на Република България.
Срок на договора:

При индивидуалните застраховки - до разтоварване на товара в крайно местоназначение

При Абонаментните полици - една година

Приложение

При международни превози:

 • Покритие за товарите по условията на международните Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses)

При вътрешни превози:

 • Покритие за превози в рамките на Република България по условията на международните Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses)

Основни покрития

Institute Cargo Clauses (A) – 1.1.2009 Покриват всички рискове за загуба или вреда на товара, освен изрично изключените.
Institute Cargo Clauses (В) – 1.1.2009 Покриват изрично упоменати рискове, като има приложение в отделни случаи на морски или комбиниран превоз.
Institute Cargo Clauses (C) – 1.1.2009 Минимално застрахователно покритие. Има широко приложение и се използват предимно при застраховане на метали, наливни и насипни товари, руди, въглища и други подобни товари, както и при застраховане на употребявани или повредени стоки/товари.

Допълнителни покрития

Застрахователното покритие може да бъде разширено, като ДЗИ предлага допълнително покритие на следните рисковете: Воeнни рискове – по условията на Институтски Военни Клаузи (Карго) - 1.1.09
Стачки, бунтове и граждански вълнения – по условията на Институтски Стачни Клаузи (Карго) - 1.1.09
Повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции
Счупване от естеството на товара за чупливи товари
Развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства
Други специфични рискове

Допълнителна информация

Има ли възможност за абонаментна полица?

Да, като застрахователното покритие при абонаментната застраховка се простира върху всички или определени видове товари и се сключва за определен срок.

Изборът на абонаментната форма ви предоставя редица предимства:

 • облекчен режим на оформяне на застрахователните документи
 • предварително договаряне на застрахователните условия
 • преференциални тарифи с възможност за прилагане на отстъпки
 • удобни схеми за плащане на застрахователната премия
Колко ще струва застраховката?

Застрахователната премия се определя в зависимост от:

 • вида на превозваните товари
 • опаковката
 • направлението
 • вида на превозното средство
 • покритите рискове
 • приложени отстъпки и надбавки
Къде може да сключите застраховка? В офисите на ДЗИ, както и при нашите професионални партньори (агенти и брокери)

 

Необходими документи

 1. За сключване на индивидуална карго полица е необходимо да представите: попълнено Предложение-въпросник, Търговска фактура, превозен документ.
 2. За сключване на Абонаментна полица е необходимо да представите: попълнено Предложение-въпросник.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Застраховка Имущество за бизнеса

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече

Застраховка Всички рискове

Изградили сте успешен бизнес? За да е устойчив, се погрижете за защитата на вашите активи.

Вижте повече