Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN

Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
 Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите

Ако сте собственик или ползвател на моторно превозно средство регистрирано на територията на България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна. Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Сключи онлайн

Предимства

С всяка сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите за леки МПС до 9 места, товарни автомобили с общо тегло до 3,5 т, ремаркета, багажни и къмпинг ремаркета с общо тегло до 3,5 т, мотопеди и мотоциклети получавате:

 • ТАЛОН за еднократен годишен технически преглед (ГТП) на преференциална цена в определени сервизи на територията на цялата страна.
 • Възможност да сключите и ОНЛАЙН тук. Повече информация за условията на Онлайн застраховка Гражданска отговорност вижте тук.

 

Срок на договора 1 година
Други условия Съгласно КЗ в определени случаи е възможно сключване на застраховка за по-кратък срок, но не по-малко от 30 дни

Приложение

Обект на застраховане е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Основни покрития

Покритието и лимитите на отговорност по вашата застраховка са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането.

 

Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност:

 

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: До 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица
За вреди на имущество (вещи): До 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица

 

 

Възможност да сключите и ОНЛАЙН тук. Повече информация за условията на Онлайн застраховка Гражданска отговорност вижте тук.

Допълнителни покрития

Към застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите могат да бъдат включени на преференциална цена допълнителни покрития в случай на обездвижване на МПС в резултат на застрахователно събитие или техническа повреда и други рискове съгласно условията на застраховка Помощ на пътя.

Пакет ПРЕМИУМ

Транспортиране на МПС при ПТП или техническа повреда на територията на България и допълнителни технически услуги

Пакет ВИП

Транспортиране на МПС при ПТП или техническа повреда на територията на България и допълнителни асистанс услуги с разширени лимити

Пакет ЧУЖБИНА

Разширете покритието в държавите от ЕС и останалите страни от споразумението Зелена карта.
Услугите се предоставят за неограничен брой пътувания, като продължителността на всяко отделно пътуване е до 90 последователни дни.

 

Ремонт на мястото на обездвижване или транспортиране на увредения автомобил до най-близкия сервиз, подходящ за неговия ремонт – при ПТП или техническа повреда.

 

Допълнителни услуги:

 • смяна на гума
 • заместващ водач
 • заместващ автомобил
 • репатриране на МПС до Р. България ако, вследствие на застрахователно събитие, ремонтът на автомобила не може да бъде извършен в държавата на възникване на събитието или разходите за ремонт надвишават действителната му стойност
 • изоставяне на МПС в чужбина
 • доставка на резервни части
 • авансово плащане за претърпените щети с цел извършване на частичен ремонт на автомобила ви до степен, гарантираща безопасното му придвижване на собствен ход
 • охраняем паркинг
 • репатриране на застрахования
 • медицинско транспортиране
 • репатриране в случай на смърт
 • репатриране на деца под 16 години
 • осигуряване на хотел
 • спешно свиждане от Република България
 • внасяне на депозит в полза на водача на МПС, предоставен под формата на заем от наша страна, в случай че вследствие на ПТП с участието на застрахования автомобил водачът е подведен под юридическа отговорност, както и заплащане на разходи за адвокатски хонорар за местен адвокат

Допълнителна информация

Начин на плащане?

В зависимост от типа МПС застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски.

 

Поредни вноски могат да бъдат платени и онлайн тук

Колко ще струва застраховката? Можете да получите оферта за Гражданска отговорност на автомобилистите* тук
Къде може да сключите застраховка?

Застраховка Гражданска отговорност* можете да сключите онлайн тук. Както и в офисите на ДЗИ или при нашите професионални партньори в цялата страна.

Къде може да сключите застраховка?Можете да сключите Гражданска отговорност на автомобилистите* онлайн тук. Както и в офисите на ДЗИ или при нашите професионални партньори в цялата страна.

*За всички автомобили с регистрация в КАТ

Необходими документи

 1. Документи за собственост на МПС (СРМПС, фактура, договор за покупко-продажба и др.)
 2. Личен документ на Застраховащия

 

Полезни документи

MTPL-IPID-30-06-2023-1.pdf

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Автомобилна застраховка Каско+

Ако вашето желание е да имате добра защита за автомобила си, включително асистанс услуги в страната и при пътуване в чужбина, изберете нашата застраховка Каско+.

Вижте повече

Застраховка Помощ на пътя

Ако вашето желание е сигурността на вашия автомобил, осигурете спокойствието си, като изберете нашата застраховка Помощ на пътя.

Вижте повече

Злополука на лицата в превозните средства

Не поемайте излишни рискове – сключете застраховка Злополука на лицата в превозните средства и пътувайте спокойно.

Вижте повече