Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Мениджърски екип

Управителен съвет

на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

Коста Чолаков
Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Коста Чолаков е председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 г.

Започва кариерата си в застрахователно дружество „Интерамерикан“. През 1999 г. става мениджър  „Управление на щети” в „Интерамерикан  България”, а в периода от 2001 г. до 2013 г. е изпълнителен директор на „Интерамерикан България – Застрахователно дружество“ и „Интерамерикан  България - Животозастаховане”.

През периода 2011-2019 г. е член на Управителния съвет на АБЗ, а по настоящем е член на настоятелството на НАТФИЗ.

Получава бакалавърска степен по право през 1996 г. от катедра "Право" на Факултета по икономика и правни науки към Аристотеловия университет в Солун, Гърция, а през 1997 г. - магистърска степен по право от Queen Mary & Westfield College към Лондонския университет.

Владее английски и гръцки език.

Бистра Василева
Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“

Бистра Василева е Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“ в ДЗИ, част от KBC Group.

Тя притежава магистратура от Университета по национално и световно стопанство, както и застрахователна диплома от Chartered Insurance Institute.

Професионалната ѝ кариера започва в AIG, преминава през Marsh & McLennan Companies, a от февруари 2018 година тя е член на Управителния съвет на ДЗИ.

Евгени Бенбасат
Член на УС и Изпълнителен директор „Банково и животозастраховане“

Евгени Бенбасат е изпълнителен директор на ДЗИ отговарящ зa банково и животозастраховане.

Започва кариерния си път в сферата на застраховането през 2000 г., като заема висши ръководни позиции в AIG Life, MetLife, като  преди да се присъедини към екипа на ДЗИ е  главен изпълнителен директор на ОББ MetLife. Евгени Бенбасат притежава богат опит и експертиза в сферата на животозастраховането, застраховането, банковото застраховане, както и в областта на бизнес развитие, консултиране и упраление.

Има бакалавърска степен по „Управление на търговията“ от Университета по национално и световно стопанство и магистърска степен по „Маркетинг” от City University of Seattle, където извършва и преподавателска дейност за периода 2008 - 2011 г.

Дияна Стойнова
Главен търговски директор

От октомври 2013 г. Дияна Стойнова е Главен търговски директор, член на Управителния съвет на ДЗИ.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в ЗК „Юпитер“ АД и ЗК „Орел“ АД.

Присъединява се към екипа на ДЗИ през 2004г., като последователно заема мениджърски/ръководни позиции: Началник отдел „Финансови рискове и отговорности“,  Директор „Аквизиция автомобилно застраховане, финансови рискове и отговорности“ и Директор „Корпоративни клиенти и обществени поръчки“.

Защитава две магистратури- към Технически Университет, гр. София (1993г.) , специалност „ Компютърни системи и управление“ и към Стопанска Академия, гр. Свищов (2004г.), специалност „Застраховане“, притежава и специализации към Swiss Re и Финансов мениджмънт към УНСС, гр. София.

В периода 2010г. до 2014г. е член на  Управителен съвет на Гаранционен фонд и член на автомобилната комисия на АБЗ.

Владее английски и руски език.

Надзорен съвет

на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

Люк  Попелиер
Главен изпълнителен директор на бизнес звено „Международни пазари“

През октомври 1999 г. Люк Попелиер започва кариерата си като Изпълнителен директор „Корпоративни финанси“ в KBC Securities N.V.

Люк Попелиер притежава магистърска степен по специалност „Бизнес икономика“ от Университета в Антверпен, Белгия. Той започва кариерата си като „служител по отчетността“ в корпоративен клон – Overpelt (Белгия) към KBC Bank (по-рано Kredietbank N.V.), където работи през периода 1988 г. – 1995 г., достигайки позицията „Старши служител по отчетността, CD корпоративни“.

Люк Попелиер се присъединява към UBS – Лондон (по-рано Warburg Dillon Read) за периода април 1995 г. – декември 1995 г. като заместник-директор „Управление на кредитния риск“. От януари 1996 г. до септември 1999 г. той заема длъжността директор „Корпоративни финанси – Група за дългово финансиране“ в UBS – Лондон (по-рано SBC Warburg). През октомври 1999 г. става Изпълнителен директор „Корпоративни финанси“ в KBC Securities N.V., като заема тази позиция до септември 2002г. През октомври 2002 г. Попелиер става част от екипа на KBC Group N.V. като Генерален мениджър - Стратегия на групата и бизнес развитие. През периода май 2008 г. – февруари 2009 г. той заема длъжността „генерален мениджър - Търговско финансиране на групата“ в KBC Bank N.V. От март 2009 г. до август 2009 г. г-н Попелиер е Управляващ директор и Член на Изпълнителния комитет на KBC Asset Management N.V., а от септември 2009 г. до май 2011 г. - Изпълнителен директор „Пазарни дейности“ и Член на Изпълнителния комитет на KBC Group N.V. През 2011 г. Люк Попелиер заема позицията Финансов директор на KBC Group и изпълнителен директор, а през 2017г. е назначен за Главен изпълнителен директор на бизнес звено „Международни пазари“ в КБС Груп Н.В.

Йохан Демен
Член на Надзорния съвет на KBC Group

Йохан Демен е заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance - Чехия, заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance – Словакия, директор на KBC Group Re, председател на надзорния съвет на NLB Vita.

Йохан Демен е заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance - Чехия, заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance – Словакия, директор на KBC Group Re, председател на надзорния съвет на NLB Vita.

Григорий  Вазов 
Член на Надзорния съвет

От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group.

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2008 г. През 2016 г. му е присъдено почетното звание “Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на висшето училище. Бил е президент на ВУЗФ в периода 2005 – 2017 г., а в периода 2002 – 2017 г. е председател на настоятелството на висшето училище.

Изпълнителен директор е на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF LAB) и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Рeпублика България.

От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Република България. Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 - 2010 г.

Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания.

Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т. ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Почетен гражданин е на община Сопот.