Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Мениджърски екип

Управителен съвет

на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

Коста Чолаков
Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Коста Чолаков е председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 г.

Започва кариерата си в застрахователно дружество „Интерамерикан“. През 1999 г. става мениджър  „Управление на щети” в „Интерамерикан  България”, а в периода от 2001 г. до 2013 г. е изпълнителен директор на „Интерамерикан България – Застрахователно дружество“ и „Интерамерикан  България - Животозастаховане”.

През периода 2011-2019 г. е член на Управителния съвет на АБЗ, а по настоящем е член на настоятелството на НАТФИЗ.

Получава бакалавърска степен по право през 1996 г. от катедра "Право" на Факултета по икономика и правни науки към Аристотеловия университет в Солун, Гърция, а през 1997 г. - магистърска степен по право от Queen Mary & Westfield College към Лондонския университет.

Владее английски и гръцки език.

Бистра Василева
Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“

Бистра Василева е Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“ в ДЗИ, част от KBC Group.

Тя притежава магистратура от Университета по национално и световно стопанство, както и застрахователна диплома от Chartered Insurance Institute.

Професионалната ѝ кариера започва в AIG, преминава през Marsh & McLennan Companies, a от февруари 2018 година тя е член на Управителния съвет на ДЗИ.

Евгени Бенбасат
Член на УС и Изпълнителен директор „Банково и животозастраховане“

Евгени Бенбасат е изпълнителен директор на ДЗИ отговарящ зa банково и животозастраховане.

Започва кариерния си път в сферата на застраховането през 2000 г., като заема висши ръководни позиции в AIG Life, MetLife, като  преди да се присъедини към екипа на ДЗИ е  главен изпълнителен директор на ОББ MetLife. Евгени Бенбасат притежава богат опит и експертиза в сферата на животозастраховането, застраховането, банковото застраховане, както и в областта на бизнес развитие, консултиране и упраление.

Има бакалавърска степен по „Управление на търговията“ от Университета по национално и световно стопанство и магистърска степен по „Маркетинг” от City University of Seattle, където извършва и преподавателска дейност за периода 2008 - 2011 г.

Дияна Стойнова
Главен търговски директор

От октомври 2013 г. Дияна Стойнова е Главен търговски директор, член на Управителния съвет на ДЗИ.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в ЗК „Юпитер“ АД и ЗК „Орел“ АД.

Присъединява се към екипа на ДЗИ през 2004г., като последователно заема мениджърски/ръководни позиции: Началник отдел „Финансови рискове и отговорности“,  Директор „Аквизиция автомобилно застраховане, финансови рискове и отговорности“ и Директор „Корпоративни клиенти и обществени поръчки“.

Защитава две магистратури- към Технически Университет, гр. София (1993г.) , специалност „ Компютърни системи и управление“ и към Стопанска Академия, гр. Свищов (2004г.), специалност „Застраховане“, притежава и специализации към Swiss Re и Финансов мениджмънт към УНСС, гр. София.

В периода 2010г. до 2014г. е член на  Управителен съвет на Гаранционен фонд и член на автомобилната комисия на АБЗ.

Владее английски и руски език.

Надзорен съвет

на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

Петър Андронов
Председател на Надзорния съвет

Кариерата му в KBC Груп започва през юли 2007 г., когато е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, от март 2011 г. заема позицията на кънтри мениджър на КВС Груп за България.

В периода юни 2017 - 2021 г. работи като главен изпълнителен директор на Обединена българска банка. През май 2021 г. влиза в Управителния съвет на KBC Груп, става главен изпълнителен директор на бизнес ресор „Международни пазари“, отговаря за KBC Asset Management. По силата на новата си роля по силата на новата си роля Петър Андронов влиза в Надзорния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.

Йохан Демен
Заместник-председател на Надзорния съвет

Йохан Демен е заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance - Чехия.

Заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance – Словакия, директор на KBC Group Re, председател на надзорния съвет на NLB Vita.

Григорий  Вазов 
Независим член на Надзорния съвет

От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group.

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2008 г. През 2016 г. му е присъдено почетното звание “Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на висшето училище. Бил е президент на ВУЗФ в периода 2005 – 2017 г., а в периода 2002 – 2017 г. е председател на настоятелството на висшето училище.

Изпълнителен директор е на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF LAB) и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Рeпублика България.

От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Република България. Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 - 2010 г.

Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания.

Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т. ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Почетен гражданин е на община Сопот.