Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Мениджърски екип

Управителен съвет

на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД

Коста Чолаков
Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Коста Чолаков е председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 г.

Започва кариерата си в застрахователно дружество „Интерамерикан“. През 1999 г. става мениджър  „Управление на щети” в „Интерамерикан  България”, а в периода от 2001 г. до 2013 г. е изпълнителен директор на „Интерамерикан България – Застрахователно дружество“ и „Интерамерикан  България - Животозастаховане”.

През периода 2011-2019 г. е член на Управителния съвет на АБЗ, а по настоящем е член на настоятелството на НАТФИЗ.

Получава бакалавърска степен по право през 1996 г. от катедра "Право" на Факултета по икономика и правни науки към Аристотеловия университет в Солун, Гърция, а през 1997 г. - магистърска степен по право от Queen Mary & Westfield College към Лондонския университет.

Владее английски и гръцки език.

Бистра Василева
Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“

Бистра Василева е Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“ в ДЗИ, част от KBC Group.

Тя притежава магистратура от Университета по национално и световно стопанство, както и застрахователна диплома от Chartered Insurance Institute.

Професионалната ѝ кариера започва в AIG, преминава през Marsh & McLennan Companies, a от февруари 2018 година тя е член на Управителния съвет на ДЗИ.

Иван Ганчев
Член на Управителния съвет на ДЗИ и Изпълнителен директор „Финанси и риск“.

Г-н Ганчев има дългогодишен опит във финансовия и застрахователен сектор.

Стартира кариерата си в ДЗИ в началото на 2009 година като ръководител отдел „Банково застраховане“. Ръководи отдел „Бюджетиране и анализ“ в дирекция „Контролинг и управленска информационна система“.

От 2013 година до 2020 година е директор на дирекция „Финанси“.

От 2021 гoдина г-н Ганчев е  Изпълнителен директор „Финанси и риск“ и е член на Управителния съвет на ДЗИ.

Завършил е  Католически университет Льовен, Белгия като Магистър по Финансова икономика.

Александър Пеев
Член на УС и Изпълнителен директор „Животозастраховане и банково застраховане“

Александър Пеев е изпълнителен директор „Животозастраховане и банково застраховане” и член на Управителния съвет на ДЗИ, част от KBC Group.

Александър Пеев е изпълнителен директор „Животозастраховане и банково застраховане” и член на Управителния съвет на ДЗИ, част от KBC Group.

Професионалният му път минава през ръководни позиции в ЗК „Орел“ АД, като от 2005 г. е част от екипа на ДЗИ. В ДЗИ последователно е заемал позициите експерт и ръководител на продуктова дирекция „Животозастраховане”, регионален мениджър „Продажби“ за София, а от 2013 г. заема ключовата роля на директор на дирекция „Развитие на търговската мрежа и продажби" в ДЗИ.

Получава магистърска степен през 2004 г. от Университета по национално и световно стопанство и притежава специализации за Driving Digital Marketing от Instead – Business School of the World.

От 2023 гoдина г-н Пеев е изпълнителен директор „Животозастраховане и Банково застраховане“ и е член на Управителния съвет на ДЗИ. 

Владее английски и руски език.

Дияна Стойнова
Главен търговски директор

От октомври 2013 г. Дияна Стойнова е Главен търговски директор, член на Управителния съвет на ДЗИ.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в ЗК „Юпитер“ АД и ЗК „Орел“ АД.

Присъединява се към екипа на ДЗИ през 2004г., като последователно заема мениджърски/ръководни позиции: Началник отдел „Финансови рискове и отговорности“,  Директор „Аквизиция автомобилно застраховане, финансови рискове и отговорности“ и Директор „Корпоративни клиенти и обществени поръчки“.

Защитава две магистратури- към Технически Университет, гр. София (1993г.) , специалност „ Компютърни системи и управление“ и към Стопанска Академия, гр. Свищов (2004г.), специалност „Застраховане“, притежава и специализации към Swiss Re и Финансов мениджмънт към УНСС, гр. София.

В периода 2010г. до 2014г. е член на  Управителен съвет на Гаранционен фонд и член на автомобилната комисия на АБЗ.

Владее английски и руски език.

Надзорен съвет

на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД

Петър Андронов
Председател на Надзорния съвет

През 2021 г. Петър Андронов се присъедини към Изпълнителния комитет на КВС Групата в качеството си на изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на бизнес ресор “Международни пазари”, поемайки отговорност за бизнеса на Групата на четири от нейните основни пазари – България, Унгария, Словакия и Ирландия. В рамките на това ново назначение г-н Андронов отговаря и за дейността на KBC Асет Мениджмънт поемайки поста Председател на Съвета на директорите. През 2021 г. той също така пое председателството на Надзорните съвети на ДЗИ Общо застраховане и на ДЗИ Животозастраховане.

През 2021 г. Петър Андронов се присъедини към Изпълнителния комитет на КВС Групата в качеството си на изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на бизнес ресор “Международни пазари”, поемайки отговорност за бизнеса на Групата на четири от нейните основни пазари – България, Унгария, Словакия и Ирландия. В рамките на това ново назначение г-н Андронов отговаря и за дейността на KBC Асет Мениджмънт поемайки поста Председател на Съвета на директорите. През 2021 г. той също така пое председателството на Надзорните съвети на ДЗИ Общо застраховане и на ДЗИ Животозастраховане, както и на компаниите на групата в другите три страни.

Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в БНБ и в частния банков сектор. През периода 2002 – 2007 г. той е главен директор на управление „Банков надзор” в Българската народна банка. През своя мандат ръководи разработването на ключови и прилагани в момента законодателни актове по въпросите на банковите регулации и надзор, включително Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, регулаторните наредби на БНБ, насоки и т.н. Бил е и член на Инвестиционния комитет на БНБ. От 2003 г. до месец май 2007 г. той е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. В периода 2005 - 2007 г. Петър Андронов е наблюдател и член на Европейския банков комитет (EBC) и на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS) към Европейската комисия. През същия период той е наблюдател и член на Комитета за банков надзор (BSC) към Европейската централна банка. От страна на българските власти води преговорите за присъединяването на България към Европейския съюз в областта на банковото дело.

Кариерата на Петър Андронов в КВС Групата започва през юли 2007 г. когато е назначен за изпълнителен директор с ресор “Риск” в СИБАНК. По-късно през март 2008 г. той става главен изпълнителен директор на същата банка. След придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC през юни 2017 г. до май 2021 г., Петър Андронов е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ОББ АД (създадена чрез сливането на СИБАНК и предишната ОББ).

От март 2011 г. до месец май 2021 г. Петър Андронов изпълнява също и функцията кънтри мениджър на КВС Груп за България.

През периода 2008 - 2021 г. Петър Андронов е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, като в продължение на два мандата - от 2015 г. до 2018 г. и от 2018 г. до 2021 г. - е и нейн председател.

От 1995 г. до 2016 г. той преподава през различни периоди в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов български университет /Международния банков институт. От 2017 г. той е член на Съвета на настоятелите на Университета за национално и световно стопанство, а от 2020 г. и на Съвета на настоятелите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Петър Андронов е петкратен носител на наградата „Банкер на годината“, както и носител на наградите „Мениджър на годината“, Приз „Буров“ за банково управление, „Мистър Икономика“ и много други. През 2015 г. той бе удостоен с Орден Офицер на служба на короната на Кралство Белгия.

Йохан Демен
Заместник-председател на Надзорния съвет

Йохан Демен е заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance - Чехия.

Заместник-председател на Надзорния съвет на CSOB Insurance – Словакия, директор на KBC Group Re, председател на надзорния съвет на NLB Vita.

Григорий  Вазов 
Независим член на Надзорния съвет

От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group.

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2008 г. През 2016 г. му е присъдено почетното звание “Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на висшето училище. Бил е президент на ВУЗФ в периода 2005 – 2017 г., а в периода 2002 – 2017 г. е председател на настоятелството на висшето училище.

Изпълнителен директор е на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF LAB) и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Рeпублика България.

От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Република България. Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 - 2010 г.

Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания.

Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т. ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Почетен гражданин е на община Сопот.