Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Щета по имуществена застраховка

Щета по имуществена застраховка

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Чрез Контактния център – на телефон:

0700 16 166

Чрез онлайн известие за щета:

Подайте тук

Като посетите най-близкия офис до вас:

Намерете офис на ДЗИ

В срок до 7 (седем) дни от узнаването, а при кражба и грабеж - в срок до 24 (двадесет и четири часа).

Указания при щета

 1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователносъбитие дa уведомите компетентните органи (служба за пожарна безопасност и защита на населението, МВР, енергоразпределително дружество или дpуги нормативно посочени), а при кражба и грабеж да им представи опис/списък с липсващото имущество.
 2. Да предоставите пълни и точни данни за банковата си сметка, по която да се извършат плащанията от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, освен ако претендирате възстановяване на вредите в натура.
 3. Да извършите необходимите действия за ограничаване на вредите и да следвате указанията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
 4. Да не променяте състоянието на увреденото имущество без писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
 5. Да допуснете ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото имущество за извършване за оглед.
 6. Да представите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ писмено поискана информация, данни, документи и други доказателства, имащи пряка връзка с установяване на събитието и размера на вредата.

Необходими документи

 1. Полица – копие
 2. Удостоверение за валидна банкова сметка на лицето, което има право да получи застрахователно обезщетение

Специфични документи

При пожар

 1. При злоумишлен пожар и експлозия:
  - Служебна бележка от съответната Районна служба пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/
  - Документ от полицията – в случай че обектът е посетен от компетентните органи
  - Крайния акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая
 2. При удар от мълния:
  - Служебна бележка от НИМХ
  - Документ, удостоверяващ изправността на гръмозащитата
 3. При сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло:
  - Документ от компетентен орган
  - Крайния акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая

При земетресение

При изтичане на вода и пара

При свличане и срутване на земни пластове

Удар от превозно средство и/ или животно, авария с товарни и разтоварни машини

Късо съединение и/ или токов удар

Разходи за временно настаняване

Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия