Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
При щета по застраховка

При щета по застраховка "Релсови превозни средства"

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с Вас за съдействие

Уведомление за щета

Претенция за щета и/или уведомление за настъпило застрахователно събитие може да предявите чрез:

Подаване на писмено Уведомление по образец на Застрахователя:

 • Чрез онлайн известие за щета - Подайте тук
 • Главни агенции/Агенции или Офиси в страната
 • ЦУ на компанията, Отдел „Неавтомобилни щети”

При нужда от съдействие, може да се свържете с контактния център на телефон:

0700 16 166

Указания при настъпване на застрахователно събитие

 1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие следва да вземат всички разумни мерки за предотвратяване, намаляване и/или ограничаване на вредите и незабавно да се уведомят компетентните органи и служби.
 2. Да се изготви детайлeн снимков материал на уврежданията.
 3. В срок до 7 работни дни от узнаването да се уведоми писмено Застрахователя за настъпилото застрахователно събитие.

 

Необходими документи

Изискуеми документи при регистрирана щета:

 1. Уведомление за застрахователно събитие по образец на Застрахователя
 2. Вътрешен констативен протокол за настъпилото събитие
 3. Фактура за възстановяване на уврежданията или друг разходен документ
 4. Документ за собственост на увреденото релсово превозно средство
 5. Писмено обяснение от машиниста на релсовото превозно средство
 6. Детайлен снимков материал на уврежданията
 7. Удостоверение за банкова сметка

Други специфични документи според настъпилия риск

При Пожар, транспортно произшествие, кражба или др. :

 1. Документ от съответния компетентен орган, в случай на транспортно произшествие, кражба, пожар или др. (РУП, РСПБЗН, МВР или др.);
 2. Финалният акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия