KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Щета по Земеделски култури и Трайни и горски насаждения

Щета по Земеделски култури и Трайни и горски насаждения

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Чрез Контактния център на телефон

0700 16 166

Подаване на писмено уведомление за щета по образец на Застрахователя на e-mail

claims.agri@dzi.bg

Като посетите най-близкия офис до вас:

Намерете офис на ДЗИ

Указания при щета

 1. Да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Опис на увредените култури по блокове (местности, идентификатор - номерна блока на земеделско стопанство) и площи, като отделно посочи културите частично или напълно унищожени в начална фаза на развитие и предстои презасяване (презасаждане), както и тези, на които предстои непосредствено прибиране
 2. Да предоставите пълни и точни данни за банковата си сметка, по която да се извършат плащанията от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, освен ако претендирате възстановяване на вредите в натура
 3. Да взема всички необходими мерки за опазване на увредените култури, намаляване размера на щетата и своевременно оползотворяване на продукцията
 4. Да не предприема действия по разораване и презасяване (презасаждане) или прибиране на реколтата от увредените култури, преди ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да е оценил щетите или да е дал съгласие за оставяне на представителни пробни парцели
 5. Да допуснете ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото имущество за извършване за оглед
 6. Да представя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ писмено поискана информация, данни, документи и други доказателства, имащи пряка връзка с установяване на събитието и размера на вредата

Необходими документи

 1. Полица-копие
 2. Удостоверение за валидна банкова сметка на лицето, което има право да получи застрахователно обезщетение
 3. Ортофотокарти на засегнатите блокове
 4. Уведомление за щета

Специфични документи

При пожар

 1. Служебна бележка от съответната Районна служба пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/
 2. Документ от Полицията - в случай че обектът е посетен от компетентните органи
 3. Крайния акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая

При удар от мълния

При буря, смерч и проливен дъжд

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия