Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Указания при участие в ПТП

Има ли пострадали лица?

Колко участника има в ПТП-то?

МПС е в движение?

Обадихте ли се на 112?

Обаждане на 112 и задължително посещение от КАТ

Съставя се двустранен протокол между участниците

При липса на съгласие или съмнение за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, както и при съмнение за липса на права за управление на МПС - обаждане на 112 и издаване на протокол от КАТ

Извадка от Закон за движение по пътищата

Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

 1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
 2. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:
  1. а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
  2. б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
  3. в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

Чл. 125. Службите за контрол на МВР посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

 1. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози или не притежават необходимите права за управление на моторно превозно средство;

Извадка от Наредба № Iз-41 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд
Чл. 2. (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:

 1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
 2. протокол за ПТП с материални щети;
 3. двустранен констативен протокол за ПТП.

Чл. 4. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП.

Чл. 5. (1)(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП. Двустранен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.

Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция", и не се съставят документи за:

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г.) повреди на моторно превозно средство (МПС), възникнали в резултат на природни бедствия;
 2. пожар на МПС;
 3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
 4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г.) повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС, освен когато повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се движи на собствен ход;
 5. повреди по стъклата на автомобила.

Извадка от Закон за движение по пътищата

Чл. 125.Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато: 8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2016 г.) произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Извадка от Закон за движение по пътищата

Чл. 125.Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато: 8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2016 г.) произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

При отказ/липса на посещение от страна на КАТ, Застрахованото лице следва:

 • Да се обади на 070016166 и да предоставите информация относно събитието, за да бъде регистрирано известие за щета от контактния център на ДЗИ
 • Застрахователят трябва да направи снимки на мястото на събитието и на увреденото МПС и да ги изпрати до 5 часа след събитието по електронна поща на: ptp@dzi.bg
1
2
3
4