Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Временна неработоспособност от злополука при учащи

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53 – Оригинал;
 2. Сведение за злополука Обр. ЛЗ 51 – Оригинал;
 3. Медицински документи за оказана първа помощ и проведено лечение:
  - епикризи;
  - амбулаторни листове; медицинско нааправление с Амбулаторен №.
  - разчитане на резултати от образни/рентгенови изследвания
  - изследвания
  - консултации с лекари – специалисти * за състоянието на уврежданията преди освидетелстване от ЗМК и др.
  * Всички горепосочени медицински документи - Копие;
 4. Служебна бележка, че детето не е посещавало учебни занятия/детска градина, ако дните на отсъстие (или част от тях) са през учебната година – Оригинал с подпис и печат на учебното заведание/детската градина;
 5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
  При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 6. Копие от Акта за раждане на застрахованото дете;
 7. Документ, удостоверяващ права на настойтелство на застрахованото дете, ако има такова;
 8. Копие от полицата и от поименния списък;

   

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия