Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Смърт от заболяване

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53 – Оригинал с всички реквизити;
 2. Препис-извлечение от Акт за смърт – Копие;
 3. Съобщение за смърт – Копие;
 4. Всички медицински документи, свързани с регистрирането и лечението на заболяването, което е причинило смъртта на застрахования – амбулаторни листове, изследвания, епикризи, история на заболяването, аутопсионен протокол и др.
 5. Удостоверение за наследници, когато са посочени за правоимащи – Копие;
 6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
  При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 7. При индивидуалните и семейни: Застрахователна полица - Оригинал или декларация за загубена полица;
 8. При груповите застраховки за сметка на работодателя - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано към датата на събитието – Оригинал
 9. При груповите застраховки за сметка на застрахованите – Копие от полицата и поименния списък

   

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия