Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Разходи за медикаменти ( злополука или заболяване)

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53
 2. Амбулаторен лист с попълнени всички налични реквизити и посочена давност на заболяването – копие
 3. Рецепта – копие
 4. Подробна фактура на името на заастрахованото лице (с отразени вид и цена на лекарствените средства/оптични стоки), придружена с касов бон – оригинал
 5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
  При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 6. При индивидуалните застраховки:
  - Застрахователна полица
 7. При груповите застраховки за сметка на работодателя:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал
 8. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък.

   

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия