Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Временна неработоспособност от злополука

Какво да направя?

Необходими документи

За временна загуба на работоспособност на застрахованото лице вследствие трудова или битова злополука се представят следните документи:

 1. Претенция за изплащане на суми – оригинал (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. Сведение за злополука – оригинал (oбразец на сведение ЛЗ-51 ще намерите в секция Полезни документи)
 3. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
 4. Медицински документи за оказана първа помощ и проведено лечение, епикризи, амбулаторни листове, разчитане на резултати от образни изследвания, изследвания и др. – копие
 5. Реално ползвани болнични листове: един първичен, а останалите продължение, без прекъсване, копие „Вярно с оригинала“ с мокър печат и подпис на работодателя. За неосигурени, съгласно Кодекса за социално осигуряване, лица болничен лист нe сe представя
 6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на наследниците/ ползващото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие
 7. При ПТП* – Документ от контролните органи, посетили местопроизшествието – копие
 8. При ПТП* – Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС – копие
 9. При индивидуалните застраховки: Застрахователна полица
 10. При груповите застраховки за сметка на работодателя: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал
 11. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: копие от полицата и поименния списък

 

За временна загуба на работоспособност от ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА застрахованото лице представя следните допълнителни документи:

 1. Декларация до НОИ за трудова злополука – копие
 2. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука – копие

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия