Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Смърт от злополука

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми - оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. При застраховки „Живот“ със спестовна част: Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
 3. Препис-извлечение от Акт за смърт – копие
 4. Съобщение за смърт – копие
 5. Сведение за злополука – оригинал (oбразец на сведение ЛЗ-51 ще намерите в секция Полезни документи)
 6. Удостоверение за наследници, ако са правоимащи – копие
 7. Официален документ, съдържащ банковата сметка на наследниците.
 8. Копие от личната карта на правоимащото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
 9. Медицински документи за оказана първа помощ и проведено лечение – епикриза, амбулаторни листове, резултати от изследвания и др. – копия
 10. Съдебно-медицинска експертиза, когато е изискана от разследващите
 11. Документи от следствените и съдебни органи, ако е заведено дело
 12. При ПТП*– Документ от контролните органи, посетили местопроизшествието
 13. При ПТП* – Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС
 14. При индивидуалните и семейни застраховки: Застрахователна полица
 15. При груповите застраховки за сметка на работодателя: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано
 16. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: Копие от полицата и поименния списък

 

При смърт от трудова злополука бенефициентът представя следните допълнителни документи:

 1. Декларация до НОИ за трудова злополука – копие
 2. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука – копие

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия