Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Дневни пари за болничен престой (злополука или заболяване)

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53
 2. Епикриза от болничния престой
 3. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
  При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 4. При индивидуалните застраховки:
 5. Застрахователна полица
 6. При груповите застраховки за сметка на работодателя:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано
 7. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък.

   

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия