Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Дневни пари за болничен престой (при злополука или заболяване)

Какво да направя?

Необходими документи

За изплащане на Дневни пари за болничен престой на застрахованото лице вследствие злополука или заболяване представя следните документи:

  1. Претенция за изплащане на суми (Образец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
  3. Епикриза от болничния престой – копие.
  4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице.
  5. При индивидуалните застраховки: Застрахователна полица.
  6. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано.
  7. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: копие от полицата и поименния списък.

При ЗЛОПОЛУКА застрахованото лице представя следните допълнителни документи:

  1. Сведение за злополука (oбразец на сведение ЛЗ-51 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. При трудова злополука - Декларация до НОИ за трудова злополука – копие
  3. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука – копие

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия