Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Щета по застраховка Отговорност на превозвача

Щета по застраховка Отговорност на превозвача

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие

Уведомление за щета

Претенция за щета и/или уведомление за настъпило застрахователно събитие може да предявите чрез:

Подаване на писмено Уведомление по образец на Застрахователя:

 • Чрез онлайн известие за щета - Подай тук
 • Главни агенции/Агенции или Офиси в страната
 • ЦУ на компанията, Отдел „Неавтомобилни щети”

При нужда от съдействие, може да се свържете с контактния център на телефон:

0700 16 166

Указания при настъпване на застрахователно събитие

 1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие следва дa уведомите компетентните органи (при събития кражба, пожар и/или ПТП)
 2. Да извършите необходимите действия за ограничаване на вредите
 3. При предполагаем размер на щетите:
  - над 1000 евро настъпили в чужбина и
  - над 500 лв. настъпили на територията на Р България е необходимо да се ангажира авариен комисар.

Аварийни комисари в чужбина според мястото на настъпване на събитието може да откриетe на следния линк:
http://agency.lloyds.com/map#united%20kingdom

 

Контакти на аварийни комисари в страната:

office@fidelitasgroup.com | тел.+35970033990

 

Изготвяне на снимков материал:

Снимковият материал следва да бъде в близък и далечен план, даващ информация относно вида и характера на събитието и причинените от него вреди. Представят се снимки на табела с регистрационен номер на автомобила, товарното помещение, от които да е видно подреждане, респ. укрепване на товара, общ план на стоката (в разтоварено и в сортирано състояние), установените увреждания, др.

Необходими документи

 1. Уведомление за щета - бланка по образец на Застрахователя
 2. Превозен документ- CMR товарителница, товарителница
 3. Заявка за транспорт
 4. Писмени обяснения от водача на товарния автомобил
 5. Авариен протокол
 6. Снимков материал
 7. Претенция от собственика на товара
 8. Фактура за товара
 9. Опаковъчен лист
 10. Декларация за наличие или липса на карго застраховка
 11. Разходни документи за възстановяване на уврежданията - фактури и/или други разходно- оправдателни документи
 12. Удостоверение за банкова сметка на правоимащо лице

Други специфични документи според настъпилия риск

При Пожар, ПТП или кражба:

 1. Документ от съответния компетентен орган - Документ от службата за пожарна безопасност, полицейски доклад, протокол за ПТП и/или др.
 2. Финалният акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая

Увреден товар, транспортиран при температурен режим:

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия