Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
При настъпило събитие по застраховка

При настъпило събитие по застраховка "Безработица"

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Необходими документи

  1. Уведомление за щета
  2. Декларация от Застрахования, че е загубил работата си и че не работи никъде другаде
  3. Копие на трудовия договор, респ. догвора за управление, заедно с всички допълнителни споразумения към него, заверени за вярност
  4. Копие от акта, с който се прекратява трудовото правоотношение или договора за управление
  5. Копие от акта на компетентния орган, с който лицето се регистрира като безработен
  6. Копие от акта на компетентния орган, съгласно което на застрахованото лице се предоставя или отказва получаване обезщетение за безработица за определен срок
  7. Застрахователен сертификат
  8. Копие на погасителен план към датата на сключване на договора за кредит

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия