Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
При щета по  Автомобилна застраховка Каско+

При щета по Автомобилна застраховка Каско+

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Чрез Контактния център – на телефон:

0700 16 166

Чрез онлайн известие за щета:

Подайте тук

Като посетите най-близкия офис до вас:

Намерете офис на ДЗИ

В срок до 7 (седем) дни от узнаването, а при кражба и грабеж в срок до 24 (двадесет и четири часа).

Указания при щета

При щета, настъпила на територията на РБ България

  1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие дa уведомите компетентните органи (КАТ, служба за пожарна безопасност и защита на населението, МВР или дpуги нормативно посочени).
  2. Да предоставите пълни и точни данни за банковата си сметка, по която да се извършат плащанията от страна на застрахователя, освен ако претендирате възстановяване на вредите в натура.
  3. Да извършите необходимите действия за ограничаване на вредите и да следвате указанията на застрахователя.
  4. Да не променяте състоянието на увреденото МПС без писменото съгласие на застрахователя.
  5. Да допуснете застрахователя до увреденото МПС за извършване на оглед.
  6. Да представите на застрахователя писмено поискана информация, данни, документи и други доказателства, имащи пряка връзка с установяване на събитието и размера на вредата.

 

Каско в чужбина

 

Ние осигуряваме застрахователна защита за Вас и Вашия автомобила на територията на Република България и за чужбина - държавите, членки на Европейския съюз и останалите страни, членки на Международното споразумение „Зелена карта”.

 

При щети, настъпили извън територията на Република България е необходимо да се свържете на тел. +359 700 16 166 или на email: clients@dzi.bg и да следвате дадените инструкции.

 

1. В случаите, когато се налага провизорен ремонт, необходим за безопасното придвижване на МПС до територията на Република България, лимита на отговорност е на стойност до 10% от застрахователната сума.

2. Възстановяването на неотстранените щети по МПС след придвижване в Република България, се осъществява съгласно условията, при които е сключена полицата Каско.

3. Ако застраховката е сключена при условията на специална договореност “Ремонт в чужбина”, възстановяването на всички частични увреждания по МПС може да бъде извършено на територията на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие.

 

Необходими документи

При събития на паркинг

  1. Свидетелство за регистрация на ППС
  2. Документ за самоличност / свидетелство за управление на МПС/ на заявителя на претенцията

При ПТП с друго МПС

При самокатастрофа / маневра / увреждане, възникнало по време на движение

При щети по гуми и джанти, вследствие на увредена, неподдържана пътна настилка

При зловредни действия

Природни бедствия

Пожар

Кражба

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия