Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
При щета по застраховка

При щета по застраховка "Товари по време на превоз"

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с Вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета и/или уведомление за настъпило застрахователно събитие може да предявите чрез:

Подаване на писмено Уведомление по образец на Застрахователя:

 • Чрез онлайн известие за щета - Подайте тук
 • Главни агенции/Агенции или Офиси в страната
 • ЦУ на компанията, Отдел „Неавтомобилни щети”

При нужда от съдействие, може да се свържете с контактния център на телефон:

0700 16 166

Указания при настъпване на застрахователно събитие

 1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие следва дa уведомите компетентните органи (при събития кражба, пожар и/или ПТП)
 2. Да извършите необходимите действия за ограничаване на вредите
 3. При предполагаем размер на щетите:
  - над 1000 евро настъпили в чужбина и
  - над 500 лв. настъпили на територията на Р България е необходимо да се ангажира авариен комисар.

Аварийни комисари в чужбина според мястото на настъпване на събитието може да откриетe на следния линк:
http://agency.lloyds.com/map#united%20kingdom

 

Контакти на аварийни комисари в страната:

office@fidelitasgroup.com | тел.+35970033990

 

Изготвяне на снимков материал:

Снимковият материал следва да бъде в близък и далечен план, даващ информация относно вида и характера на събитието и причинените от него вреди. Представят се снимки на табела с регистрационен номер на автомобила, товарното помещение, от които да е видно подреждане, респ. укрепване на товара, общ план на стоката (в разтоварено и в сортирано състояние), установените увреждания, др.

Необходими документи

Изискуеми документи при регистрирана щета:

 1. Уведомление за щета - по образец на Застрахователя
 2. Фактура и/или търговски договор за товара, спецификация, опаковъчен лист, сертификати
 3. Оригинал на превозния документ- CMR товарителница, коносамент, въздушна товарителница или др.
 4. Констативен протокол на превозвача в зависимост от вида транспорт
 5. Оригинал на документ, доказващ настъпването, вида и размера на щетата
 6. Авариен протокол
 7. Протестно писмо до превозвача
 8. Разходи за възстановяване на уврежданията
 9. Суброгационно писмо - по образец на Застрахователя
 10. Заявка за превоз
 11. Снимков материал

Други специфични документи според настъпилия риск:

При Пожар, ПТП или кражба на транспортирания товар:

 1. Документ от съответния компетентен орган - Документ от службата за пожарна безопасност, полицейски доклад, протокол за ПТП и/или др.
 2. Финалният акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая

Увреден товар, транспортиран при температурен режим:

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия