Контактен център

Промяна на IBAN номерата на разплащателните сметки на ДЗИ

15/08/2018

От началото на август има промяна в IBAN номерата на всички разплащателните сметки на ДЗИ. Причината за тази промяна е сливането на Сибанк ЕАД и ОББ АД.

Клиентите и партньорите на ДЗИ ще могат да извършват плащания и премии по сключени застраховки по новите банкови сметки на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

За улеснение на всички клиенти новите и старите номера на сметките ще бъдат едновременно активни до края на декември 2018 г. След тази дата старите сметки в СИБАНК ще бъдат закрити.

Пълен списък на старите и нови разплащателни сметки можете да откриете по-долу:

Сметки на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

Сметки на „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново