Контактен център

Алтернативни методи за плащане на вноски по застрахователни полици

16/03/2020

Уважаеми клиенти,

Вече Ви уведомихме, че за нас основен приоритет са живота и здравето на нашите клиенти и служители. С цел гарантиране на максимална сигурност и намаляване на необходимостта от физически контакт, бихме искали да Ви напомним, че можете да се възползвате от следните дистанционни алтернативи:

ДЗИ Общо застраховане ЕАД
(Гражданска отговорност, КАСКО+, „Комфорт за дома“, Индивидуална застраховка „Злополука“; и други)

 

1. Плащане на поредна вноска чрез онлайн портала www.e.dzi.bg

2. Чрез нареждане на паричен превод от мобилно или онлайн банкиране. В случай че изберете този вариант за плащане на вноска, е необходимо да:

 • попълните номера на застрахователната полица като основание на трансакцията – в случай, че плащате повече от една, моля запишете номерата на всички като отделите номерата на различните полици с един от следните знаци: или / или;
 • да изберете един от следните IBAN съобразно валутата на избрания застрахователен продукт:
  • За преводи в лева – BG40 UBBS 8888 1000 8776 87
  • За преводи в евро – BG77 UBBS 8888 1400 2921 75
  • За преводи в щатски долари – BG85 UBBS 8888 1100 2921 77

3. Чрез приложението за мобилно банкиране на ОББ (от меню Плащания - Битови сметки) или UPay.

4. Плащане през ePay.bg

5. Превод от работна заплата (необходимо е да договорите този вид разплащане по дългосрочни полици със своя работодател, като му предоставите копие на своята полица, както и банковата сметка на ДЗИ, която обслужва вида продукт)

Важно: Следните ограничения са валидни при избор на плащане чрез UPay (Битови плащания през ОББ, ePay.bg и касите на EasyPay:

 • Първа вноска при сключване на полица
 • Поредна вноска по „Граждански отговорност на автомобилистите“
 • Полици във валута, различни от български лева и евро

ДЗИ Животозастраховане ЕАД
(Рискови застраховки „Живот“, Спестовни застраховки „Живот“, Застраховки „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, Здравни застраховки, вкл. ДЗИ Best Doctors; и други)

Чрез нареждане на паричен превод от мобилно или онлайн банкиране. В случай че изберете този вариант за плащане на вноска, е необходимо да:

 • попълните номера на застрахователната полица като основание на трансакцията – в случай, че плащате повече от една, моля запишете номерата на всички като отделите номерата на различните полици с един от следните знаци: или / или;

 • да изберете един от следните IBAN съобразно валутата на избрания застрахователен продукт:
  • За преводи в лева – BG68 UBBS 8888 1000 2901 39
  • За преводи в евро – BG52 UBBS 8888 1400 8948 98
  • За преводи в щатски долари – BG29 UBBS 8888 1100 2894 02

2. Чрез приложението за мобилно банкиране на ОББ (от меню Плащания - Битови сметки) или UPay.

3. Плащане през ePay.bg

4. Превод от работна заплата (необходимо е да договорите този вид разплащане по дългосрочни полици със своя работодател, като му предоставите копие на своята полица, както и банковата сметка на ДЗИ, която обслужва вида продукт)

Важно: Следните ограничения са валидни при избор на плащане чрез UPay (Битови плащания през ОББ, ePay.bg и касите на EasyPay:

 • Първа вноска при сключване на полица

 • Вноски по Рискови застраховки "Живот"
 • Полици във валута, различни от български лева и евро

Бихме искали да Ви уведомим, че към всяка полица „Живот“, издадена от ДЗИ Животозастраховане ЕАД, имате право на 1-месечен гратисен период, в който може да разсрочите своята вноска.

Допълнителна информация и инструкции можете да получите от контактния център за клиенти на ДЗИ, на телефонен номер 0700 16 166 или в корпоративния уебсайт на ДЗИ в секция Е-плащане.

Стандартните методи за плащане - в офис на ДЗИ, при среща със застрахователен агент, на касите на EasyPay или чрез касово нареждане в банков офис също остават на ваше разположение.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново