Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Промени по условията на застрахователни продукти „Качествено образование“, „За нашето бъдеще“, „Бъдеще фикс“ и „Втора пенсия“

17 март 2021

След извършен анализ на придобития от „ОББ - Животозастраховане“ ЕАД портфейл, чийто правоприемник е „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, по застрахователни продукти с търговско наименование „Качествено образование“, „За нашето бъдеще“, „Бъдеще фикс“ и „Втора пенсия“ и с цел по-добра удовлетвореност на ползвателите, „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД взе решение да промени условията по продуктите.

Промяната представлява отпадане на автоматичното активиране на разпоредбата за автоматичен премиен заем на посочените продукти.

Опцията „автоматичен премиен заем“ остава възможна само при изрично заявяване от страна на застраховащия.

За повече информация можете да се свържете с обслужващия ви клон на ОББ АД.

Обратно към всички новини