Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Нов инвестиционен фонд към продукти ЕвроБъдеще и ЕвроИнвест

02 февруари 2022Нов инвестиционен фонд към продукти ЕвроБъдеще и ЕвроИнвест

В основата на дружествата, част от KBC Груп, в това число и ДЗИ Животозастраховане, е изграждането на устойчиви дългосрочни бизнес взаимоотношения с клиентите на компанията, както и създаване, и активно управление на стабилни, и клиентски ориентирани продукти и решения. В унисон с основата на своята бизнес стратегия, ДЗИ стартира редица активности, с които не само ще намали негативния отпечатък, който оставя, но и ще подпомогне своите клиенти, както и широката общественост да направят същото. Логично решение в развитието на компанията е пускането на нов за българския пазар инвестиционен фонд със социално отговорен характер, т.нар. Socially Responsible Investing (SRI).

Новият фонд KBC Eco Fund Impact Investing ще позволи на клиентите на ДЗИ да инвестират отговорно, като самият фонд инвестира в компании, които не само целят да постигнат финансова възвращаемост, а и положителен принос към темата за устойчивостта чрез своите продукти/услуги, а оттам и върху обществото и околната среда. Целта на фонда, свързана с устойчивото инвестиране, е да допринесе за устойчивото развитие. За да се гарантира това, компаниите преминават през процес на двустъпална оценка.

„Предлагането на решения, позволяващи устойчиво инвестиране е бъдещето на финансовите продукти и услуги. Все повече инвеститори търсят не само възвръщаемост, но и възможност за оставяне на положителен отпечатък върху природата, обществото, ресурсите. С анонсирането на новия фонд – KBC Eco Fund Impact Investing, ДЗИ е една от първите компании на българския пазар, която предлага иновативно и устойчиво инвестиционно решение на своите клиенти.“ – Симеон Асов, Директор „Продукти Медицинско и Животозастраховане“

Новият KBC Eco Fund Impact Investing фонд е достъпен на българския пазар ексклузивно чрез инвестиционно-застрахователна програма с регулярни премии ЕвроБъдеще, както и чрез инвестиционно-застрахователното решение с еднократна премия ЕвроИнвест.

Обратно към всички новини