Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Имуществена застраховка на ДЗИ. Какви са допълнителните покрития?

24 ноември 2022

Домът е мястото, в което трябва да се чувствате сигурно и комфортно. Ето защо обзавеждането му е едно от най-важните решения и инвестиции, които стоят пред вас. Трябва да подходите с много старание и внимание и да бъдете сигурни, че сте се погрижили не само за идеалното обзавеждане, но и за неговата защита.

Имуществена застраховка на ДЗИ. Какви са допълнителните покрития?

ДЗИ застраховка имущество “Комфорт за дома” е доброволна имуществена застраховка, подходяща както за собственици, така и за наематели и ползватели на жилища. Тя предлага не само основни покрития, които ще разгледаме в следващите редове, но и допълнителни покрития, които да осигурят пълна защита на вашия дом. След като изберете основен пакет от имуществената застраховка,  можете да добавите допълнителни покрития при земетресение, чупене на стъкла,

кражба чрез взлом, грабеж и кражба, извършена с техническо средство, гражданска отговорност към трети лица, злополука, SOS за дома.

 

Основни покрития при имущественото застраховане “Комфорт за дома”

За ваше улеснение оформихме четири пакета от покрити рискове, които са най-подходящи за застраховане на различни групи имущество. Изберете този от тях, който в най-пълна степен отговаря на вашите потребности.

1. Пакет “Предвидливост”

 Това е първият и минимален план, който покрива имуществени злополуки, причинени в следствие на пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

 

2. Пакет “Сигурност”

Комбинира пакет “Предвидливост” и злоумишлени действия на трети лица и вандализъм.

 

3. Пакет “Спокойствие”

Включва късо съединение и/или токов удар + пакет “Сигурност”.

 

4. Пакет “Пълно покритие”

С него получавате пакет “Спокойствие” и обезпечение при свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води, както и удар от превозно средство и/ или животно, аварии с товарни и разтоварни машини.

 

Освен основните покрития при имущественото застраховане, можете да откриете и бонус покрития, за които ние ще се погрижим. Те включват покритие на следните разходи:

 

● Разходи за временно настаняване;

● Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие;

● Разходи за отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или намерение за такова;

● Разходи за подмяна на външни брави в случай на откраднат / загубен ключ

Какви допълнителни покрития можете да добавите към пакета?

Както вече споменахме освен четирите основни пакета, от които можете да избирате при имуществената застраховка, можете да включите и допълнителни покрития:

 

Земетресение

С имуществено застраховане “Комфорт за дома” имате възможност за допълнително покритие при “непредвидено” събитие, което включва природно бедствие. Защитете вашето имущество в случай на земетресение.

 

Чупене на стъкла

Допълнително покритие, което можете да включите към вашата имуществена застраховка включва и застраховка при чупене на стъкла. Използва се за възстановяване на разходите за повреда на стъклото.

Кражба

Можете да предпазите вашето имущество в случай на кражба чрез взлом, грабеж и кражба, извършени с използване на техническо средство или по специален начин.

Гражданска отговорност към трети лица

Можете да добавите към вашия основен пакет и гражданска отговорност към трети лица - увреждане на здравето и  имуществото на трети лица при настъпване на  застрахователно събитие. В случай на увреждане на здравето и имуществото на трети лица от рисковете, които са част от основния пакет “Предвидливост”.

 

Злополука

Предпазете вас и вашите близки като изберете от допълнителните покрития, които предлагаме - покритие “Злополука”. То обхваща всички членове на домакинството, които живеят на адреса на застрахованото имущество. Включва злополука, довела до фатално събитие, временна или трайна неработоспособност на вас или членовете  на домакинството ви.

 

SOS за дома

Допълнителният пакет SOS за дома включва 24/7 помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации като липса на електричество, счупване на стъкла, повреда на ключалка или счупване на ключ, теч от открита тръба и други рискове.

Обратно към всички новини