Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

ДЗИ взе участие в работна среща на тема „Адаптацията към климатичните промени и застраховането“

09 април 2024

Полина Дикова, мениджър „Устойчивост“ за ДЗИ взе участие в работна среща от проекта: „Тестване на застрахователни решения за регионите в адаптацията им към климатичните изменения“ с акроним SOTERIA, който община Габрово реализира по Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г.

 

Събитието се проведе на 27 март в Габрово и бе на тема „Адаптацията към климатичните промени и застраховането“. Г-жа Дикова представи пред аудиторията финансовото измерение на климатичните промени в последните години и възможностите, които предоставя застраховането, с които да се помогне на гражданите и бизнеса при възстановяване на щети от природни бедствия. Наред с това, тя постави и въпроса какво е необходимо за надграждането на съществуващите услуги, за да се постигне по-голямо покритие и защита на имуществото и материалните активи.

 

Срещата бе открита от Таня Христова, кмет на община Габрово, като участие в нея взеха ръководители и експерти на заинтересованите институции и организации в региона, сред които и ДЗИ. Консорциумът SOTERIA обединява някои от най-добрите европейски институции в областта на адаптацията към климата и устойчивостта в изследователски процес за разработване на иновативни застрахователни продукти, които да достигнат до възможно по-голям кръг засегнати лица.

Обратно към всички новини