Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Нови хоризонти пред здравното застраховане в ДЗИ

12 август 2013

Съгласно промените в ЗЗО Управителният съвет на „ДЗИ - Здравно осигуряване” взе решение дружеството да бъде трансформирано в дирекция „Медицински застраховки” към „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД.

Основната цел на трансформацията е да отговори на нормативните изисквания, като същевременно се запазват съществуващите здравни покрития, начин на работа, възможности за използване на здравни услуги. Промяната беше организирана поетапно, по начин, който да не се отрази на клиентите.

Ние ще използваме новите възможности, които се откриват пред нас, за създаване на комбинирани продукти, включващи традиционни животозастрахователни и здравни покрития, така че клиентите да могат да получат по-комплексни услуги и по-качествено обслужване от един доставчик – „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД.

Дирекцията ще продължава да разработва продукти, правила и процедури, свързани с дейността по покриване на здравни рискове. В нейната дейност се включват още:  поддържане на договорни отношения с лечебни заведения, координация на медицинското обслужване, пряка комуникация със застрахованите лица и застрахователните посредници. Основната дейност на дирекцията ще е централизирана.

Обратно към всички новини