KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Нови възможности за клиентите с инвестиционно-застрахователни програми „ЕвроБъдеще“ и „ЕвроИнвест“

19 юни 2020Нови възможности за клиентите с инвестиционно-застрахователни програми „ЕвроБъдеще“ и „ЕвроИнвест“

Като застраховател с най-дългогодишен опит на българския пазар, както и с цел да отговорим на динамично променящите се клиентски нужди, от ДЗИ въвеждаме няколко промени по своите застрахователни програми „Живот“, свързани с инвестиционен фонд – „ЕвроБъдеще“ и „ЕвроИнвест“.

За продукт „ЕвроИнвест“

  • Предоставяме възможност за активиране на пакет „Злополука“ на лица до 74-годишна възраст.
  • Въвеждаме опцията за прехвърляне на дялове от един инвестиционен фонд към друг – можете да извършите прехвърляне по всяко време, без да заплащате допълнителни такси.
  • Включваме възможност за промяна на съотношението на инвестициите във фондовете, които сте избрали – промяната може да бъде прилагана по всяко време, без ДЗИ да прилага допълнително таксуване.

За продукт „ЕвроБъдеще“

  • Вече имате възможност да промените своята инвестиционна вноска, както повишавайки, така и намалявайки нейния размер. Намаляването на месечната инвестиционна вноска също може да бъде извършено във всеки момент, но еднократно за срока на договора.

За опцията „Премийна ваканция“

Като временна мярка, предвид финансовите затруднения, които някои от клиенти биха срещнали, в условията след извънредното положение до края на 2020 г., за всяка полица „ЕвроБъдеще“ с платени минимум 6 месечни премии, можете да се възползвате от 3-месечна премийна ваканция.

В случай че все още не разполагате с изготвен инвестиционно-застрахователен план, можете да получите повече информация за „ЕвроБъдеще“тук, както и за „ЕвроИнвест“тук.

Обратно към всички новини