Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД РАЗПРЕДЕЛИ ГОДИШНА ДОХОДНОСТ ПО ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ“ СЪС СПЕСТОВЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА 2019Г.

28 февруари 2020

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД разпредели доходност по действащите полици към 31 Декември 2019 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

1.Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
"ДЗИ Селект", "ДЗИ Спринт":

2019 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.30%

1.30%

2. Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
"ДЗИ Премиум":

2019 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.30%

1.30%

3. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ ДИАМАНТ“ с техническа лихва 3.0%:

2019 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

4. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“ с техническа лихва 2.5%:

2019 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.50%

2.50%

5. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ“ с техническа лихва 1.3%:

2019 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.30%

1.30%

6. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:

2019 година

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

7. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):

2019 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

8.Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 3%):

2019 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

3.00%

9. Застраховки "Живот", свързани с вътрешни инвестиционни фондове, в продажба преди 01 януари 2009г:

2019 година

Фонд ДЦК (лева)

Фонд в Евро

Фонд в Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

Обратно към всички новини