Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Информация за възможните начини за подаване на претенции и информация за щети по застрахователни полици към ДЗИ в условия на извънредна епидемична обстановка

31 юли 2020

ОТНОСНО: Информация относно нормализиране на работата по приемане на застрахователни претенции

Уважаеми клиенти,

Предвид нормализиране на епидемиологичната ситуацията в страната, всички офиси за обслужване на щети работят при стриктното спазване на предписанията за противоепидемиологични мерки.

ДЗИ-Общо застраховане

Срокове за подаване и обработване на застрахователни претенции са съгласно установените такива в съответните Общи Условия към всеки продукт.

За предявяване на претенция по автомобилни и имуществени застраховки може да ползвате онлайн формата ни от корпоративния уебсайт на ДЗИ – www.dzi.bg или да се свържете с Контактен център на телефонен номер 0700 16 166

Данни за офисите на компанията и работното време може да намерите на сайта на ДЗИ www.dzi.bg

ДЗИ – Животозастраховане ЕАД

Предвид нормализиране на епидемиологичната ситуацията в страната,  както и стриктното спазване на законовите изисквания за сигурност при работата с данните на застрахованите лица, подаващи претенции за изплащане на суми, ви уведомяваме, че „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД преустановява приемането на документи по имейл.

 

Допустимите изключения касаят специални договорености за начина на обслужване, свързани със договорите за медицинска застраховка.

Данни за офисите на компанията и работното време може да намерите на сайта на ДЗИ www.dzi.bg

Допълнителна информация за документите, които е необходимо да предоставите в зависимост от използвания от Вас застрахователен продукт, можете да получите на телефонен номер 0700 16 166 или на корпоративния уебсайт на ДЗИ – www.dzi.bg.

Бихме искали да Ви уведомим, че ДЗИ Животозастраховане, поставя изцяло във фокус върху нуждите на своите клиенти, заради което не съществуват срокове, които да ограничават възможността за подаване и разглеждане на претенции за изплащане на суми, извън давностния срок по Кодекса за застраховането, който е в продължение на 5 години от настъпване на застрахователното събитие.

 

Обратно към всички новини