Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Допълнителна информация за клиентите на ДЗИ Животозастраховане ЕАД във връзка с COVID-19

13 март 2020

Уважаеми клиенти,

Предвид създадената обстановка, в резултат на откритите положителни резултати на Коронавирус (COVID-19) на територията на Република България, обявената международна пандемия от Световната здравна организация (СЗО) и решението на Министерски съвет за обявяване на кризисна ситуация в рамките на Република България, се обръщаме към всички наши клиенти, с молба да следват текущите указания на Министерство на здравеопазването и запазят спокойствие.

Основен приоритет на „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД е да поддържа и гарантира високо ниво на ефективно обслужване на своите клиенти, независимо от създалите се условия и ситуации. За целта офисите на ДЗИ, Здравният контактен център и Партньорската мрежа от лечебни заведения на ДЗИ ще продължат да обслужват застрахованите лица, при засилени мерки за сигурност, които да гарантират високи нива на защита и спокойствие.

Допълнителна информация за клиенти на ДЗИ със застрахователни продукти „Комплексна медицинска помощ“, „Добро здраве“ и здравните покрития към застраховки „Живот“

В случай че имате съмнения за респираторно заболяване, вкл. COVID-19, можете да се свържете със Здравния контактен център на ДЗИ на телефонен номер 0700 11 555, където ще получите индивидуална лекарска консултация по телефона и ще бъдете пренасочен към най-удобния за Вас медицински център за преглед.

Също така, бихте могли да получите достъп до нашите онлайн услуги, чрез корпоративния сайт на ДЗИ в секция медицинско застраховане (https://www.dzi.bg/bg/продукти/медицинско-застраховане) - Вход за здравноосигурени лица):

  • Подаване на заявка за записване на час за медицински прегледи
  • Проверка на статус на претенция

ДЗИ Животозастраховане ЕАД ще съдейства максимално на своите клиенти с цел получаване на висококачествено, ефективно и безпроблемно диагностициране и лечение.

При наличие на симптоматика, тестове за установяване на наличие на коронавирус се назначават от лекуващ лекар, пробите се взимат единствено и само от лечебни заведения (към настоящия момент ВМА и лаборатория Рамус), като се изпращат в Националната референтна лаборатория. Прилаганите в България мерки са съобразени изцяло с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Изследването е напълно безплатно за гражданите на Република България.

При официално обявяване на епидемия от COVID-19 в България, ДЗИ Животозастраховане ЕАД ще покрива само първични прегледи и изследвания на застраховани лица, при които в последствие е диагностициран коронавирус.

Допълнителна информация за клиенти на ДЗИ със застрахователни продукти „Живот“, вкл. Рискови застраховки и застраховки, свързани с инвестиционни фондове

В случай, че сте диагностициран с COVID-19 и имате сключена застраховка ДЗИ Актив, ДЗИ Динамик, ДЗИ Премиум, ДЗИ Премиум+, ЕвроБъдеще, Евробонд, ЕвроИнвест, застрахован сте с Групова рискова застраховка, вкл. Застраховка „Живот“ за кредитополучатели или използвате друг животозастрахователен продукт, обезщетения ще бъдат изплащани съгласно Общите условия на конкретния продукт към датата на сключване на застрахователната полица.

Независимо от обстоятелствата, ДЗИ Животозастраховане ЕАД продължава да осигурява висока степен на застрахователна защита на своите клиенти.

Поради динамичния характер на променящата се обстановка, ДЗИ Животозастраховане ще Ви информира своевременно, при настъпили промени, с цел максимална яснота и възможност за най-добро обслужване.

За лицата, които нямат личен лекар или не могат да се свържат с него, е отворен Национален номер, на който може да се звъни при съмнение за случай на Коронавирус: 02/807 87 57. Дежурен епидемиолог на Столична РЗИ: 02/832 91 62; 02/832 91 81; 02/813 04 82.

Обратно към всички новини