Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

„ОББ – Животозастраховане“ ЕАД се преобразува чрез вливане в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД

03 януари 2019

Уважаеми клиенти,

На 31 декември 2018 г. приключи  преобразуването на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД  чрез  вливане в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД (ДЗИ).

Вливането на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД в ДЗИ е поредната крачка към утвърждаването на банково-застрахователния модел на KBC Груп в България, с което гарантираме доверието на нашите клиенти и им даваме повече възможности.

В резултат на вливането „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД стана  универсален правоприемник  на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД -  цялото имущество, включително и портфейлът от застрахователни договори, премина в   приемащото дружество и   дейността по животозастраховане  ще продължи да се  осъществява от името и за сметка на един субект – „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

Обслужването на клиентите и полиците, издадени от „ОББ-Животозастраховане“ ЕАД  се поема изцяло от ДЗИ, като основният фокус ще бъде насочен към осигуряване на приемственост и непрекъснатост на бизнес процесите, както  и върху пълната удовлетвореност на нашите клиенти.

При  необходимост от разяснения или  съдействие, можете да се обръщате към  обслужващия Ви клон на ОББ, на имейл clients@dzi.bg или на 0700 13 333 за досегашни клиенти на ОББ-Животозастраховане и 0700 16 166 за клиенти на ДЗИ.

Обратно към всички новини