Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Защита на лични данни

28 май 2018

Уважаеми клиенти,

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. ДЗИ предприема необходимите организационни и технически мерки, за да обработва личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин и да гарантира по-голяма сигурност и защита на данните Ви. Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) бихме искали да Ви информираме, че сме публикували подробна информация относно начина на обработка и защита на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента за информираност на субектите на данни и прозрачност на обработването.

Повече информация можете да намерите тук.

Екипът на ДЗИ

Обратно към всички новини