Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

ОББ Животозастраховане ЕАД е официално вписано в Търговския регистър

22 март 2018

На 15.03.2018 приключи сделката по придобиването на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество“ АД , с което „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД (ДЗИ) стана едноличен собственик на капитала му.  

На 22.03.2018 г. дружеството е официално вписано в Търговския регистър под името ОББ Животозастраховане ЕАД със седалище и адрес на управление бул. Витоша 89 Б, София 1463. С това наименование компанията ще продължи да обслужва клиентите си до пълното си интегриране с ДЗИ, което се очаква до края на годината. Основният фокус в интеграционния процес ще бъдат осигуряването на приемственост и непрекъснатост на бизнес процесите.

Водени от желанието за по-добро фокусиране върху общите цели и приоритети на компаниите, ДЗИ и ОББ Животозастраховане ще имат еднакви управителни съвети в състав:

  • Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор
  • Евгени Бенбасат - Член на УС и Изпълнителен директор „Живото и банково застраховане“
  • Бистра Василева – Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“
  • Стефан Делат – Член на УС и Изпълнителен Директор “Финанси” и “Риск“
  • Дияна Стойнова – Главен търговски директор

Общият пазарен дял на ДЗИ и ОББ Животозастраховане ще бъде 21%, след като близо 400 000 клиенти на ОББ Животозастраховане бъдат прехвърлени към ДЗИ. Този процес се очаква да приключи към края на 2018 г.

Обратно към всички новини